Nyilatkozat a Pedagógus Etikai Kódexről

etikai-kodex_NEM

Alulírt szervezetek egyöntetűen elutasítjuk a Nemzeti Pedagógus Kar által készített Pedagógus Etikai Kódexet.

  1. A kódex törvény- és alkotmánysértő, hiszen amint azt a Pedagógusok Szak­szervezetének az Alkotmánybírósághoz benyújtott panasza rögzíti, a Nemzeti Pedagógus Kar általánosan kötelező érvényű szabályrendszert alkotott, noha az alkotmány szerint nem tartozik a jogalkotásra feljogosított szervek közé.
  2. A kódex fölösleges, mivel részben a Nemzeti köznevelési törvényben már szabályozott, részben magától értetődő normákat ír elő.
  3. A kódex alapállásában hamis, mivel önkéntes jogkövetésre hivatkozik, noha a pedagógus kari tagság kötelező.
  4. A kódex üres ideológiai szólamokra épül, a gyermek érdeke mint szempont nem érvényesül benne, pedig mi más lenne a pedagógusi munka célja, mint a gyermek. Az elsősorban a felettesének megfelelni kötelezett alattvaló nem tud szabad, boldog, majdan sikeres és közösségi felelősséget vállaló gyermekeket nevelni.
  5. A kódex nem növeli, hanem csökkenti a pedagóguspálya megbecsülését, mert azt sugallja, hogy a pedagógus erkölcsileg is megrendszabályozandó munkavállaló, akinek autonóm erkölcsi érzék híján az erkölcsi értékeket is kívülről kell megszabni.

Budapest, 2015. október 22. 

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság
Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Magyartanárok Egyesülete
Oktatási Vezetők Szakszervezete
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Történelemtanárok Egylete

A Nyilatkozat innen letölthető és terjeszthető.

 

FRISSÍTVE! A törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola pedagógusainak nyilatkozata a pedagógusok belső önértékelési rendszeréről

 Zimandy

Kedves Olvasóink!

A cím alapján bizonyára arra számítottak, hogy A törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola pedagógusainak nyilatkozata a pedagógusok belső önértékelési rendszeréről című cikket találják ezen a helyen. A megjelenést követő második napon azonban ugyanazok, akik a megjelentetést kérték, levetették innen a cikket: „Mivel nem szeretnénk, hogy nyilatkozatunk politikai színezetet kapjon, iskolánk nevében kérem, hogy a hivatlanul.com oldalatokról a Zimándy Iskola nyilatkozatát távolítsátok el!

Egy másik, hasonló esetből arra következtetünk, hogy a kérést kemény külső nyomás, esetleg egzisztenciális fenyegetés előzhette meg.

A cikket természetesen levettük, de felháborítónak tartjuk, hogy több pedagógusközösséget is fenyegetnek országszerte, ha szembefordulnak a KLIK-kel, az illegitim Pedagógus Karral és annak etikai kódexével, ha fel merik emelni a szavukat az oktatás feltételeinek teljes tönkretétele ellen.

A cikket szerencsére már eddig is 18 ezren olvasták, a neten nagyon sokan megosztották, így aki akarja, továbbra is olvashatja, terjesztheti, akár ezzel a szerkesztőségi kommentárral együtt.

*********************

Frissítés!

A Nyilatkozat és a kapcsolódó oldalak a következő linkeken érhetők el:

 

http://www.tanitanek.com
– Ez a nyilatkozók honlapja, itt érhető el maga a Nyilatkozat is.

http://www.tanitanek.com
– Itt olvasható a csatlakozott iskolák, magánszemélyek naprakész listája

https://docs.google.com/document/d/1gM-UJeD8Fkln0xv-h9SYUul2JHsMeQYWczILTYyYkQ0/
– Itt érhető el az iskolák számára csatlakozási nyilatkozat

https://www.facebook.com/Tanítanék-1487569941539650
– Ez a nyilatkozók Facebook oldala

http://www.tanitanek.com
– Szimpatizánsok, magánszemélyek, nem tanárok itt csatlakozhatnak

*********************

Megerősödött a véleményünk, hogy helyes volt a HÍVATLANUL hálózat 2014. november 25-ei felhívása (ÁLLÍTSUK MEG A BARBÁROKAT! – A HÍVATLANUL Hálózat felhívása), ami továbbra is itt olvasható: http://hivatlanul.com/allitsuk-meg-barbarokat-hivatlanul-halozat-felhivasa/ és sajnos mit sem vesztett aktualitásából, sőt.

[szerk.]

 

A Magyar Óvodapedagógia Egyesület álláspontja az Országos Tanfelügyeleti kézikönyv óvodák számára és az Önértékelési kézikönyv óvodák számára című szakmai anyaggal kapcsolatban

MOE_logo

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Czunyiné dr. Bertalan Judit
köznevelésért felelős államtitkár részére
Budapest
Akadémia u. 3.
1054

 

Tisztelt Államtitkár Asszony!

A 2015/206-os tanév elején óvodavezető és óvodapedagógus kollégák keresték meg egyesületünket azzal a kéréssel, hogy a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület foglalkozzon az Oktatási Hivatal által óvodák részére kiadott tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvekkel. Egyesületünk országos elnöksége 2015. szeptember 17-i ülésén tárgyalta ezt a témát és megszavazta, hogy ezzel kapcsolatban készüljön összefoglaló anyag, melyet ezúton juttatunk el a Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Continue Reading →

A gyermekek és pedagógusok jogait sértő Pedagógus Etikai Kódex elleni tiltakozást segíti a TASZ

TASZ-logo1

A Nemzeti Pedagógus Kar a szinte minden pedagógusra nézve kötelező Etikai Kódex tervezetéről várja a pedagógusok véleményét. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) álláspontja szerint a Kódex végleges tervezete súlyosan jogsértő.

A TASZ – alábbi szövegében szereplő – mintalevele segítségével figyelmeztethetjük az etikai kódex megalkotóit, NEM sérthetnek jogszabályokat. A mintalevél VASÁRNAPIG küldhető el!

„Magyarország a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezménynek részese (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény; kihirdette az 1991. évi LXIV. törvény). A Gyermekjogi Egyezmény 3. cikkének 1. pontja előírja, hogy “A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.”
Ennek ellentmondva azonban a Tervezet (2) alapelve értelmében a pedagógus munkáját “mindenekelőtt a nemzet érdekében” végzi. Amennyiben tehát a pedagógus úgy ítéli meg, a nemzet érdeke ellentmond az általa nevelt, oktatott gyermekek érdekeinek, utóbbit hátrébb köteles sorolni. Hasonlóképp, a Tervezet szerint a pedagógus kollégái védelmét, intézménye hírnevét is köteles előnyben részesíteni a gyermek érdekeivel szemben.”

Continue Reading →

A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanárainak nyilatkozata

Illyes

NYILATKOZAT

Mi, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium alábbi tanárai tiltakozunk a Nemzeti Pedagógus Kar Elnöksége által jegyzett Etikai Kódex tartalma és szellemisége ellen.

  • Büszke, gondolkodó értelmiségiként elfogadhatatlannak tartjuk, hogy viselkedésünket, öltözködésünket, magánéletünket hatalmi szóval szabályozzák!
  • Pedagógusként ragaszkodunk ahhoz, hogy tanítványainkkal lelki kapcsolatba kerüljünk! Nem oktatógépek vagyunk, hanem érző és értő emberek, tanítványainkkal partneri, olykor baráti kapcsolatban kívánunk maradni!
  • Jól emlékszünk az önbírálat hivatalos gyakorlását, valamint az egymás viselkedéséről szóló jelentéstételt etikai normaként kezelő korszakra és nem vagyunk hajlandóak részt venni ennek feltámasztásában!
  • Felnőtt, önálló állampolgárok vagyunk, morális kérdésekben saját jogunkon hozunk döntéseket, nem egy testület tagjaiként!

Az Etikai Kódex megalkotását ugyan törvény írja elő, annak tartalmát és szellemiségét viszont szabadon alkotta meg egy csoport, amelynek etikai alapú szabályozásra sem képesítése, sem felhatalmazása nincsen. Ezért számunkra egyetlen etikus viselkedés lehetséges:

Az Etikai Kódex tartalmát és szellemiségét elutasítjuk!

Kedves Kollégák!

Kérjük, hogy amennyiben nyilatkozatunkkal egyetértetek és azt aláírásotokkal is tudjátok támogatni, jelezzétek azt iskolánk email címén:

Gimnazium@illyes-bors.sulinet.hu

Üdvözlettel:

A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium alábbi tanárai

[a névsor a minden magyarországi iskolába elküldött eredeti levélen szerepel – a szerk. megjegyzése]

 

Máté András beszéde a 2015. szeptember 13-i „Szégyelld magad, Orbán!” tüntetésen

 Máté András a tüntetésen Fotó: Szabó Gábor - Origo


Máté András a tüntetésen
Fotó: Szabó Gábor – Origo

Kedves Barátaim,

Az oktatás az orbánista Magyarország állatorvosi lova. Minden betegség megtalálható ezen a szegény párán, amit a NER kapott el, de az alattvalóit gyötri. Nézzetek rá lelki szemetekkel.

Le van fogyva az oldalán meg a farán. A feje nagyjából az eredeti méret, mert a koponyacsont nem lesz kisebb az éhezéstől, de már alig bírja el szegény. Általános iskolásból alig lesz kevesebb. Csak éppen a felük olyan iskolába jár, ahol már negyedikes korára nemigen marad esélye. Nem fog valamit érő szaktudást, végzettséget szerezni. Ha a közepe felé haladunk tovább, egyre kevesebb érettségizőt, valódi középiskolást találunk – a szakképző intézmények éppen el is hagyták a mi lovunkat diákostul, tanárostul.  A faránál, a felsőfokú képzésnél azt látjuk, hogy sikerült az odajutó 18 évesek arányát a dél-koreai felére ledolgozni. Ez a biztosíték arra, hogy hazánk a következő évtizedekben sem fog felzárkózni a fejlett világhoz.

Continue Reading →

Pedagógusok felhívása szülőkhöz

etikai-kodex

KEDVES SZÜLŐK!

Mi, pedagógusok, a segítségüket kérjük.

Alá kellene írnunk egy Etikai Kódexet, előírások és szabályok gyűjteményét arról, hogy mit NEM szabad tennünk iskolában és iskolán kívül. Ilyen előírások mindenütt léteznek, orvosoktól tűzoltókig, katonáktól diplomatákig. A nekünk szóló előírásokkal legfőképp két bajunk van.

Egyik, hogy annyira általánosak, hogy ilyen alapon bárkit, bármikor elő lehet venni, csak azért, mert nem úgy táncolt, ahogy neki fütyültek. A másik, nagyobb baj az, ami hiányzik a szövegből. Nincs benne, hogy értelmes, önállóan gondolkozó embereket neveljünk az Önök gyerekeiből, a gyerekeinkből, akik a hazájukban és másutt is megállják a helyüket, akik ismerik a kötelességeiket, de a jogaikat is, akiknek nem eladó a lelkiismerete, akik nem buta szolgái, hanem okos polgárai Magyarországnak, Európának, a világnak. Ha ilyen szöveget össze tudnánk hozni, tanárok, szülők, minisztériumi emberek együtt, ezt szíves-örömest aláírnánk.

Continue Reading →

Halotti torna: meghívó – Oktatói Hálózat, Veszélyben az Egyetemeink Csoport

OHA

Sajtóközlemény – Meghívó

Oktatói Hálózat, Veszélyben az Egyetemeink Csoport

Halotti torna

Budapest, Kossuth tér, 2015. július 5. 19:00 órától

A parlament hétfőn, 2015. július 6-án minden valószínűség szerint elfogadja a felsőoktatás újabb átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot – melynek közvetlen következménye egyrészt a miniszter által kinevezett konzisztóriumok létrehozása, ezzel a már így is jelentősen megnyirbált felsőoktatási autonómia további, szinte teljes korlátozása, másrészt az évek óta tartó forráskivonás megkönnyítése lesz.

Continue Reading →

OHA-tagok véleménye a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló kormányrendeletről

OHA

2015. június 9-én megjelent a Kormány 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15079.pdf

És itt van a megszűnő szakok listája is:

http://eduline.hu/felsooktatas/2015/6/10/alapszakok_megszunese_felsooktatas_WUJ0ZN

http://eduline.hu/felsooktatas/2015/6/11/megszuno_mesterszakok_2016_O7IUSM

Az OHA-tagok véleménye érdekes lehet másoknak is, erről íme egy rövid összefoglaló:

Continue Reading →

Az oktatási szakmai civil szervezetek és szakszervezetek közös nyilatkozata

plakat

Az újpesti Nyár és Pozsonyi utca sarkán egy általános iskola és óvoda udvarán, a kerítésen belül áll a következő feliratú óriásplakát:

„Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat!”

(http://444.hu/2015/06/06/az-iskolasok-is-meg-fogjak-tanulni-hol-a-kulfoldiek-helye/)

Van-e kultúrája egy olyan országnak, mely nem tiszteli a vendégjogot? Aki tiszteletet vár el, annak nem kellene-e tiszteletreméltóan viselkednie? Megismernie és elfogadnia mások kultúráját? Belátnia, hogy az elfogadó és befogadó magatartás vezet a kölcsönös megértéshez, gazdagodáshoz? Tisztában van-e alapfogalmakkal az, aki azonos súllyal emleget bevándorlást és terrorizmust? Felelős-e az a kormány, mely – közpénzből – egy iskola kertjébe helyez ki idegengyűlöletre buzdító plakátot? Olyan emberek ellen, akik családjuk lemészárlását nézték végig egy másik országban, és menedékért fordultak hozzánk?

Felelős polgárok vagyunk, a mindenkori kormánytól felelős viselkedést várunk el. Buzdítást a másság tiszteletére, fellépésre mindenfajta kirekesztéssel szemben, érintsen az gyermeket vagy felnőttet, származásra, nemre, korra tekintet nélkül. Olyan korban és olyan országban akarunk végre élni, ahol ember embernek többé nem farkasa. Ezért tennünk és szót emelnünk kell.

Hálózat a Tanszabadságért, Hívatlanul Hálózat, Oktatói Hálózat, Pedagógusok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete