A gyermekek és pedagógusok jogait sértő Pedagógus Etikai Kódex elleni tiltakozást segíti a TASZ

TASZ-logo1

A Nemzeti Pedagógus Kar a szinte minden pedagógusra nézve kötelező Etikai Kódex tervezetéről várja a pedagógusok véleményét. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) álláspontja szerint a Kódex végleges tervezete súlyosan jogsértő.

A TASZ – alábbi szövegében szereplő – mintalevele segítségével figyelmeztethetjük az etikai kódex megalkotóit, NEM sérthetnek jogszabályokat. A mintalevél VASÁRNAPIG küldhető el!

„Magyarország a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezménynek részese (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény; kihirdette az 1991. évi LXIV. törvény). A Gyermekjogi Egyezmény 3. cikkének 1. pontja előírja, hogy “A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.”
Ennek ellentmondva azonban a Tervezet (2) alapelve értelmében a pedagógus munkáját “mindenekelőtt a nemzet érdekében” végzi. Amennyiben tehát a pedagógus úgy ítéli meg, a nemzet érdeke ellentmond az általa nevelt, oktatott gyermekek érdekeinek, utóbbit hátrébb köteles sorolni. Hasonlóképp, a Tervezet szerint a pedagógus kollégái védelmét, intézménye hírnevét is köteles előnyben részesíteni a gyermek érdekeivel szemben.”

Continue Reading →

A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanárainak nyilatkozata

Illyes

NYILATKOZAT

Mi, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium alábbi tanárai tiltakozunk a Nemzeti Pedagógus Kar Elnöksége által jegyzett Etikai Kódex tartalma és szellemisége ellen.

  • Büszke, gondolkodó értelmiségiként elfogadhatatlannak tartjuk, hogy viselkedésünket, öltözködésünket, magánéletünket hatalmi szóval szabályozzák!
  • Pedagógusként ragaszkodunk ahhoz, hogy tanítványainkkal lelki kapcsolatba kerüljünk! Nem oktatógépek vagyunk, hanem érző és értő emberek, tanítványainkkal partneri, olykor baráti kapcsolatban kívánunk maradni!
  • Jól emlékszünk az önbírálat hivatalos gyakorlását, valamint az egymás viselkedéséről szóló jelentéstételt etikai normaként kezelő korszakra és nem vagyunk hajlandóak részt venni ennek feltámasztásában!
  • Felnőtt, önálló állampolgárok vagyunk, morális kérdésekben saját jogunkon hozunk döntéseket, nem egy testület tagjaiként!

Az Etikai Kódex megalkotását ugyan törvény írja elő, annak tartalmát és szellemiségét viszont szabadon alkotta meg egy csoport, amelynek etikai alapú szabályozásra sem képesítése, sem felhatalmazása nincsen. Ezért számunkra egyetlen etikus viselkedés lehetséges:

Az Etikai Kódex tartalmát és szellemiségét elutasítjuk!

Kedves Kollégák!

Kérjük, hogy amennyiben nyilatkozatunkkal egyetértetek és azt aláírásotokkal is tudjátok támogatni, jelezzétek azt iskolánk email címén:

Gimnazium@illyes-bors.sulinet.hu

Üdvözlettel:

A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium alábbi tanárai

[a névsor a minden magyarországi iskolába elküldött eredeti levélen szerepel – a szerk. megjegyzése]

 

Máté András beszéde a 2015. szeptember 13-i „Szégyelld magad, Orbán!” tüntetésen

 Máté András a tüntetésen Fotó: Szabó Gábor - Origo


Máté András a tüntetésen
Fotó: Szabó Gábor – Origo

Kedves Barátaim,

Az oktatás az orbánista Magyarország állatorvosi lova. Minden betegség megtalálható ezen a szegény párán, amit a NER kapott el, de az alattvalóit gyötri. Nézzetek rá lelki szemetekkel.

Le van fogyva az oldalán meg a farán. A feje nagyjából az eredeti méret, mert a koponyacsont nem lesz kisebb az éhezéstől, de már alig bírja el szegény. Általános iskolásból alig lesz kevesebb. Csak éppen a felük olyan iskolába jár, ahol már negyedikes korára nemigen marad esélye. Nem fog valamit érő szaktudást, végzettséget szerezni. Ha a közepe felé haladunk tovább, egyre kevesebb érettségizőt, valódi középiskolást találunk – a szakképző intézmények éppen el is hagyták a mi lovunkat diákostul, tanárostul.  A faránál, a felsőfokú képzésnél azt látjuk, hogy sikerült az odajutó 18 évesek arányát a dél-koreai felére ledolgozni. Ez a biztosíték arra, hogy hazánk a következő évtizedekben sem fog felzárkózni a fejlett világhoz.

Continue Reading →

Pedagógusok felhívása szülőkhöz

etikai-kodex

KEDVES SZÜLŐK!

Mi, pedagógusok, a segítségüket kérjük.

Alá kellene írnunk egy Etikai Kódexet, előírások és szabályok gyűjteményét arról, hogy mit NEM szabad tennünk iskolában és iskolán kívül. Ilyen előírások mindenütt léteznek, orvosoktól tűzoltókig, katonáktól diplomatákig. A nekünk szóló előírásokkal legfőképp két bajunk van.

Egyik, hogy annyira általánosak, hogy ilyen alapon bárkit, bármikor elő lehet venni, csak azért, mert nem úgy táncolt, ahogy neki fütyültek. A másik, nagyobb baj az, ami hiányzik a szövegből. Nincs benne, hogy értelmes, önállóan gondolkozó embereket neveljünk az Önök gyerekeiből, a gyerekeinkből, akik a hazájukban és másutt is megállják a helyüket, akik ismerik a kötelességeiket, de a jogaikat is, akiknek nem eladó a lelkiismerete, akik nem buta szolgái, hanem okos polgárai Magyarországnak, Európának, a világnak. Ha ilyen szöveget össze tudnánk hozni, tanárok, szülők, minisztériumi emberek együtt, ezt szíves-örömest aláírnánk.

Continue Reading →

Halotti torna: meghívó – Oktatói Hálózat, Veszélyben az Egyetemeink Csoport

OHA

Sajtóközlemény – Meghívó

Oktatói Hálózat, Veszélyben az Egyetemeink Csoport

Halotti torna

Budapest, Kossuth tér, 2015. július 5. 19:00 órától

A parlament hétfőn, 2015. július 6-án minden valószínűség szerint elfogadja a felsőoktatás újabb átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot – melynek közvetlen következménye egyrészt a miniszter által kinevezett konzisztóriumok létrehozása, ezzel a már így is jelentősen megnyirbált felsőoktatási autonómia további, szinte teljes korlátozása, másrészt az évek óta tartó forráskivonás megkönnyítése lesz.

Continue Reading →

OHA-tagok véleménye a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló kormányrendeletről

OHA

2015. június 9-én megjelent a Kormány 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15079.pdf

És itt van a megszűnő szakok listája is:

http://eduline.hu/felsooktatas/2015/6/10/alapszakok_megszunese_felsooktatas_WUJ0ZN

http://eduline.hu/felsooktatas/2015/6/11/megszuno_mesterszakok_2016_O7IUSM

Az OHA-tagok véleménye érdekes lehet másoknak is, erről íme egy rövid összefoglaló:

Continue Reading →

Az oktatási szakmai civil szervezetek és szakszervezetek közös nyilatkozata

plakat

Az újpesti Nyár és Pozsonyi utca sarkán egy általános iskola és óvoda udvarán, a kerítésen belül áll a következő feliratú óriásplakát:

„Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat!”

(http://444.hu/2015/06/06/az-iskolasok-is-meg-fogjak-tanulni-hol-a-kulfoldiek-helye/)

Van-e kultúrája egy olyan országnak, mely nem tiszteli a vendégjogot? Aki tiszteletet vár el, annak nem kellene-e tiszteletreméltóan viselkednie? Megismernie és elfogadnia mások kultúráját? Belátnia, hogy az elfogadó és befogadó magatartás vezet a kölcsönös megértéshez, gazdagodáshoz? Tisztában van-e alapfogalmakkal az, aki azonos súllyal emleget bevándorlást és terrorizmust? Felelős-e az a kormány, mely – közpénzből – egy iskola kertjébe helyez ki idegengyűlöletre buzdító plakátot? Olyan emberek ellen, akik családjuk lemészárlását nézték végig egy másik országban, és menedékért fordultak hozzánk?

Felelős polgárok vagyunk, a mindenkori kormánytól felelős viselkedést várunk el. Buzdítást a másság tiszteletére, fellépésre mindenfajta kirekesztéssel szemben, érintsen az gyermeket vagy felnőttet, származásra, nemre, korra tekintet nélkül. Olyan korban és olyan országban akarunk végre élni, ahol ember embernek többé nem farkasa. Ezért tennünk és szót emelnünk kell.

Hálózat a Tanszabadságért, Hívatlanul Hálózat, Oktatói Hálózat, Pedagógusok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

 

Tűrhetetlennek tartjuk – Állásfoglalás

stop

Állásfoglalás                                                                 

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat…

Az utóbbi hónapok kormányzati intézkedései miatt a Fidesz népszerűsége, elfogadottsága rohamosan csökken. Még azok nagy része is csalatkozott, akik 2010-ben reményeik megvalósulását várták az új kormánytól.

Az életünk minőségét, a szabadságjogokat mérő nemzetközi összehasonlító listákról hazánk helyzetének fokozatos romlását olvashatjuk le.

Az USA által kitiltott, kormányzathoz közel álló tisztségviselők ügye, a sorozatos pénzügyi botrányok, az EU pénzcsapjainak a közbeszerzési eljárások szabálytalansága miatti részleges elzárása mind a kormány bűnös nemtörődömségére, ha ugyan nem érintettségére, bűnrészességére utalnak.

Eközben a kormány továbbra sem az ország helyzetének jobbítására törekszik, hanem – hatalma megszilárdítása érdekében – életünk minden területét igyekszik maga alá gyűrni, gyermekeinkből alattvalót akar formálni, és mindennapi életünk alakításába is beleszól.

Ebben persze nincs újdonság, minden autokratikus hatalom így működik.

Tűrhetetlennek tartjuk,

hogy a kormánypártok szavazóbázisának, szimpatizánsai számának rohamos csökkenése arra indította a rezsim stratégáit, hogy a figyelmet a botrányokról úgy terelje el, hogy a közbeszédet az emberek legalantasabb, legprimitívebb ösztöneit élesztgetve a halálbüntetésről és a lakosság számára alig is érezhető bevándorlási kérdésről indítson vitát. Tűrhetetlennek tartjuk, hogy a kormány csillapítás helyett gerjeszti a gyűlöletbeszédet, jobb sorsra érdemes emberekben a gonoszságot, a bűnbakkeresés ősi igényét éleszti fel, holott ennyi energiával nem a múltján kesergő, hanem a jelenében virágzó országot teremthetne.

2015. május 12.

B. Molnár Béla
Kiss Anikó
Kürti Judit
Lázár Júlia
Nagy Emília

 

 

 

FEKETE ORSZÁG – SZOLIDARITÁSI FELHÍVÁS

Mi, alulírottak, felhívunk minden felelős magyar állampolgárt, hogy a mai naptól, 2015. április 25-től, a ruháján viselt FEKETE szalaggal, vagy valamilyen fekete ruhadarabbal, kiegészítővel jelezze, szolidaritást vállal az ápolónőkkel, akik tisztességes munkakörülményekért küzdenek. Szolidaritást vállal az egészségügyben és a szociális ágazatban megnyomorítottakkal, az átalakított oktatásügyben bírósági döntéssel szegregált diákokkal, az egyeztetés és valódi ok nélkül bezárásra ítélt iskolák dolgozóival és diákjaival, az egyetemi autonómiától megfosztott tanárokkal és diákokkal, a kultúra intézményi átalakításának kárvallottjaival, ennek a babitsi Fekete országnak minden jobb sorsra érdemes, változtatásra éhes lakójával.

facebook esemény

Dénes Gábor, filmrendező

Kürti Judit, tanár, szerkesztő

Lázár Júlia, tanár, költő, műfordító

Nagy Emília, tanár

Csatlakozók:

Bihari Péter, tanár

Bodóczky Mihály, képzőművész, tanár

Boros Judit, művészettörténész

Budai Éva, tanár

Czédly Mariann, tanár

Deák Dániel, egyetemi tanár

Ferge Zsuzsa, emeritus professzor

Fóti Péter, oktatáskutató

Heller Mária, szociológus

Homoki Andrea, könyvelő

Kiss Anikó, polgárjogi aktivista, képzőművész

Klima László, egyetemi docens

Komjáthy Anna, tanár, képzőművész

Kosztel Krisztina, óvodapedagógus

Kozma Katalin, drámapedagógus

Ligeti György, nyugdíjas

Magyar Fruzsina, dramaturg

Mendrey László, tanár, a PDSZ elnöke

Mesterházi Mónika, költő, műfordító

B. Molnár Béla, fotográfus

Nagy Erzsébet, tanár, szakszervezeti tisztségviselő (PDSZ)

Neubauer István, mérnök

L. Ritók Nóra, pedagógus

Szabó Anna, gyógypedagógiai tanár

Szántó Judit, tanár

Székács Eszter, klinikai szakpszichológus

Tamássy Györgyi, nyugalmazott egyetemi oktató

Tóth Orsolya Enikő, családanya, pedagógus

Trencsényi Borbála, tanár

Umann Tamás, villamosmérnök

A HÍVATLANUL Hálózat felhívása a kormány (gimnáziumi férőhelyek csökkentésével kapcsolatos) tervezete ellen

cropped-hivatlanul_logo2-023web3.jpg

A kormány csökkentené a gimnáziumi férőhelyek számát, ám ezzel családok százezreit fosztaná meg a boldogulás lehetőségétől, számtalan gyermeket pedig attól, hogy felismerhesse valós hivatástudatát. Ezt nem engedhetjük!

Mellékelten közzétesszük felhívásunkat egy rövid és egy hosszabb változatban.

Mostanában lesznek mindenhol a közoktatásban a szülői értekezletek, jó lenne, ha a felhívás minél több szülőhöz eljutna, hogy ők is kifejezhessék a gyerekeiket érintő súlyosan hátrányos rendelkezésekről a véleményüket.

A felhívás hosszabb változata idekattintva letölthető, terjeszthető.

A felhívás rövidebb változata idekattintva letölthető, terjeszthető.