Házszabály tervezete a Hívatlanul január 18-án tartandó ülésére

1. A hozzászólások száma nem korlátozott.

2. Mindenki csak akkor szólhat hozzá, ha már nincs olyan jelentkező, aki még kevesebbszer szólt hozzá, mint ő.

3. a. Első hozzászólás: max. 2,5 perc

3. b. Második hozzászólás: max. 1,5 perc

3. c. Harmadik és minden további hozzászólás: max. 1 perc

4. a.Az adott napirendre kitűzött idő lejártával a vita lezárul.

4. b. Hosszabbítani csak javaslat esetén van mód. A javaslat után annak vitája következik, majd dönt a gyűlés: meghosszabbítja a vitát vagy sem.

5. a. Több javaslat esetén a több szavazatot kapó javaslat a győztes.

5. b. Amennyiben csak egy javaslat van, akkor az „igenek” és a „nemek” között folyik a „verseny”.

6. a. A levezető elnök ugyanolyan jogokkal vehet részt a vitában, mint bárki más.

Share