SZMSZ

A Hívatlanul (titkos) FB csoport szervezeti és működési szabályzata

 A FB csoport alapítója a Hálózat a Tanszabadságért felhatalmazásával Lázár Júlia.

A FB csoport működési módja : hálózat

Neve: Hívatlanul Hálózat.

A hálózatnak tagja lehet minden 16 éven felüli természetes személy, és minden jogi személy (kivéve politikai pártokat) aki elfogadja a FB csoport által nyilvánosságra hozott alapító nyilatkozatot (csatolni) és legalább egy tag támogatja a csatlakozását.

A hálózat minden tagjának joga van véleményt nyilvánítani, nyilatkozni, információt közzétenni, kérdezni és válaszolni, javaslatot megfogalmazni a hálózat FB oldalán.

A hálózat FB oldalát önként jelentkező moderátorok szerkesztik (mellékelni  a moderálás szabályait).

A hálózat tagjai a FB oldalon kínálkozó lehetőségeken kívül, plenáris üléseken  és fórumokon is tartják a kapcsolatot.

A hálózat minden tagjának joga van javaslatot tenni különböző állandó és ad-hoc munkacsoportok alakítására, azok megszervezésére, azokban való részvételre. A munkacsoportok választhatnak maguknak koordinátort. Létrehozhatnak saját levelező listákat. A munkacsoportok maguk ítélik meg, hogy tevékenységük eredményét mikor tárják a hálózat tagjainak nyilvánossága elé (a FB oldalon, levelező listán vagy plenáris ülésen)

A hálózat minden tagjának joga van akciókra javaslatot tenni, azok tervét a csoport elé vitára ajánlani, az akciók lebonyolításához csapatot szervezni.

A hálózat tagjai a Hívatlanul Hálózat nevében akkor nyilatkozhatnak, akciózhatnak, ha erre a hálózat tagjaitól felhatalmazást kapnak. Ellenkező esetben csak  magánemberként, a hálózat egyik tagjaként és olyan tartalommal, mely nem mond ellent a hálózat alapító nyilatkozatában foglaltaknak.

A hálózat együttműködés céljából kapcsolatfelvételt kezdeményez minden oktatásban érintett és az oktatás iránt elkötelezett hálózattal, civil szervezettel, szakszervezettel és csoporttal, akik egyetértenek a HIHA alapító nyilatkozatában foglaltakkal. Az együttműködés lehet állandó vagy ad-hoc. A hálózat nem köt együttműködési megállapodást politikai pártokkal.

A hálózat a plenáris üléseken és a FB oldalon, valamint levelező listán hozhat határozatokat.

A plenáris ülés a megjelentekkel (regisztráltakkal) határozatképes.

A határozat érvényes, ha az IGEN szavazatok száma meghaladja a NEM szavazatokat és a tartózkodást.

Az elektronikus szavazás (FB oldalon vagy levlistán) a szavazni szándékozókkal határozatképes. Az elektronikus a szavazás indítványozásakor az indítványozónak meg kell határozni  a határidőt, ameddig szavazni lehet. Lehetőleg legalább 48 órát, kivéve a nagyon sürgős döntéseket. A határozat indítványozójának kell követni a szavazás menetét, és ismertetni  az eredményt. A határozat érvényessége azonos a plenárison történő határozathozatallal.

A hálózat választhat / felkérhet állandó vagy téma szerint aktuális szóvivőt. A megválasztott /felkért szóvivő a hálózat nevében nyilatkozhat, nyilatkozatait nem kell megerősíteni előzetes szavazással.

Az állandó szóvivő megbízatása a hálózat által megszavazott visszavonásig vagy lemondásig tart. A téma szerint aktuális szóvivő említett nyilatkozati joga csak az adott témára terjed ki. Az ilyen szóvivő megbízatása érvényét veszti, amennyiben a téma aktualitását vesztette, vagy a hálózat szavazás útján visszavonja a megbízást, vagy a szóvivő lemond.

A hálózat erőfeszítéseket tesz, hogy tevékenységéhez anyagi forrásokat szerezzen (magánszemélyektől, alapítványoktól stb).

A teljes szöveg elfogadva a 2014. jan. 18-i plenárison.

Share