Nahalka István: Vélemény a Köznevelés-fejlesztési stratégiáról

A kormány közrebocsátotta Köznevelés-fejlesztési stratégiáját. A dokumentum nyilván azért készült, mert az Európai Unióban a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan fontos elhatározások születtek az oktatás fejlesztésére (Európa 2020 stratégia), és ehhez az államok saját fejlesztési stratégiákat fogalmaznak meg. A stratégiakészítés feladatát jelentős mértékben befolyásolja az a tény, hogy amit a magyar kormány az oktatás területén most már jó három és fél év óta tesz, az az alaptendenciák tekintetében szembe megy mindazzal, ami az európai dokumentumokban általános oktatáspolitikai elvekként megfogalmazódik. Continue Reading →

Share