KLIK-fórum, VI. kerület, 2016. február 3.

A VI. kerületben éppen most zajló Klik-fórumon – a konzultáció jegyében – sem meghallgatni, sem továbbítani nem hajlandók az alábbi nyilatkozatot, hát idetesszük, és kérjük, terjesszétek. A napirenden annak ellenére sem változtattak, hogy azt a többség nem szavazta meg.

A Budapest VI: Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai a Balog Zoltán miniszter kezdeményezése nyomán a KLIK VI. számú tankerülete által 2016. február 3-ra összehívott „panaszfórumon” az alábbi nyilatkozatot teszik.

Az iskola tantestülete csatlakozott a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, az abban megfogalmazott jajkiáltáshoz, hiszen mi magunk is évek óta egyre növekvő aggodalommal figyeljük a közoktatásban lezajló, pontosabban erőszakosan levezényelt folyamatokat. Egyetértünk és támogatjuk a Teleki Blanka Gimnázium tantestületének 16 pontját, illetve a Herman és a Teleki második, immáron közösen megfogalmazott levelét.

Megütközve figyeljük az oktatási kormányzatnak az elmúlt napokban tapasztalt, csúsztatásokkal teli, lekezelő kommunikációját, és visszautasítjuk a rész- illetve álmegoldásokra vonatkozó javaslatait.

Úgy gondoljuk, az oktatás területén átfogó, gyökeres változtatásokra van szükség, amihez azonnali tárgyalásokat kell kezdeni az oktatás valódi szereplőinek (független oktatáspolitikai és neveléstudományi szakemberek, tanárok szaktárgyankénti szakmai szervezetei, „tantermi” tanárok legitim képviselői, diákok, szülők) bevonásával.

A fentiekből következik, hogy a Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter által felvázolt köznevelési kerekasztalt illegitimnek és inkompetensnek tekintjük, illetve a jelen forumot alkalmatlannak arra, hogy valamiféle érdek-képviseleti közvetítő csatornává váljon.

Nem óhajtunk részletes panaszlistát közzétenni, a panaszainkat folyamatosan jeleztük, a jelen helyzettel kapcsolatos véleményünket pedig híven tükrözik a fent már említett nyílt levelek. Az apróbb helyi problémák elszigetelt orvoslása csupán látszatmegoldást jelentene, miközben a rendszer átfogó és átgondolt átalakítása tartós megoldást adhat majd mindezen bajokra is.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestülete kimondja:

 1. A 2011-es Nemzeti Köznevelési Törvény nemhogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de az egész közoktatást a szakadék szélére kormányozta, annak minden szereplőjét kétségbeejtő helyzetbe hozta. Tanítványaink és gyerekeink mindenek felett való érdekét szem előtt tartva követeljük, hogy történjen meg a köznevelési törvény felülvizsgálata, majd széleskörű párbeszédet és társadalmi, szakmai egyeztetést követően az egész oktatásirendszer rendszerszintű átalakítása (a teljesség igénye nélkül: oktatás finanszírozása, önálló minisztérium, XXI. század kihívásainak megfelelő NAT, nagyobb mozgástér a helyi tantervek tekintetében, pedagógusminősítési- és előmeneteli rendszer, iskolai autonómia, szabad tankönyvpiac, esélyegyenlőség kérdése, pedagógusképzés reformja).
 2. Ahhoz, hogy az oktatási-nevelési intézményekben a napi folyamatos működés biztosítható legyen, azonnali beavatkozásokra is szükség van:
 • A gyermekek, tanulók terheinek csökkentése (pl. egyes tárgyak integrált oktatásával)
 • A pedagógusok munkaterheinek csökkentése (pl. kötelező óraszám visszaállítása egy korábbi, elfogadható szintre: legfeljebb 22 óra, többletmunka kifizetése, NOKS státuszok visszaállítása, napi adminisztráció csökkentése)
 • A pedagógiai munkát segítő (NOKS) dolgozók azonnali bérrendezése.
 • A nem felmenő rendszerben bevezetett, pl. az érettségiket érintő intézkedések azonnali visszavonása.
 • Költségvetési források átcsoportosítása az intézmények biztonságos működtetésének biztosítására.
 • Az intézmények gazdasági/szervezeti autonómiájának helyreállítása.
 • A pedagógus előmeneteli rendszer, illetve a minősítés felfüggesztése, az új, modern és korszerű elvárásoknak megfelelő rendszer kidolgozásáig az intézményekben eddig jól működő belső önértékelési rendszer visszaállítása.
 • A tankötelezettség visszaállítása 18 évre.
 • A Szakszolgálatok megerősítése, eredeti kapacitásuk helyreállítása.
 • A szakközépiskolák közismereti óraszám-csökkenéssel járó átalakításának leállítása.
 • A pedagógustársadalom nagy többsége által illegitimnek tartott szervezet (NPK) megszüntetése, valódi, magas szintű tárgyalások megkezdése a fentiekben már felsorolt résztvevők érdemi bevonásával.

Budapest, 2016. február 3.

Törley Katalin

Budapest VI.Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsának Elnöke

Share

A miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele a közvéleményhez

 

miskolci_Herman-logo

A miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele a közvéleményhez. Köszönjük és csatlakozunk.

A levél tartalmával egyetértők és az abban foglaltak ellen fellépni szándékozó magánszemélyek, intézmények és egyesületek a http://www.tanitanek.com/herman oldalon támogathatják a kezdeményezőket, illetve írhatják meg a saját álláspontjukat is.
facebook

A jogszabályi hivatkozások idekattintva olvashatók

Share

FEKETE ORSZÁG – SZOLIDARITÁSI FELHÍVÁS

Mi, alulírottak, felhívunk minden felelős magyar állampolgárt, hogy a mai naptól, 2015. április 25-től, a ruháján viselt FEKETE szalaggal, vagy valamilyen fekete ruhadarabbal, kiegészítővel jelezze, szolidaritást vállal az ápolónőkkel, akik tisztességes munkakörülményekért küzdenek. Szolidaritást vállal az egészségügyben és a szociális ágazatban megnyomorítottakkal, az átalakított oktatásügyben bírósági döntéssel szegregált diákokkal, az egyeztetés és valódi ok nélkül bezárásra ítélt iskolák dolgozóival és diákjaival, az egyetemi autonómiától megfosztott tanárokkal és diákokkal, a kultúra intézményi átalakításának kárvallottjaival, ennek a babitsi Fekete országnak minden jobb sorsra érdemes, változtatásra éhes lakójával.

facebook esemény

Dénes Gábor, filmrendező

Kürti Judit, tanár, szerkesztő

Lázár Júlia, tanár, költő, műfordító

Nagy Emília, tanár

Csatlakozók:

Bihari Péter, tanár

Bodóczky Mihály, képzőművész, tanár

Boros Judit, művészettörténész

Budai Éva, tanár

Czédly Mariann, tanár

Deák Dániel, egyetemi tanár

Ferge Zsuzsa, emeritus professzor

Fóti Péter, oktatáskutató

Heller Mária, szociológus

Homoki Andrea, könyvelő

Kiss Anikó, polgárjogi aktivista, képzőművész

Klima László, egyetemi docens

Komjáthy Anna, tanár, képzőművész

Kosztel Krisztina, óvodapedagógus

Kozma Katalin, drámapedagógus

Ligeti György, nyugdíjas

Magyar Fruzsina, dramaturg

Mendrey László, tanár, a PDSZ elnöke

Mesterházi Mónika, költő, műfordító

B. Molnár Béla, fotográfus

Nagy Erzsébet, tanár, szakszervezeti tisztségviselő (PDSZ)

Neubauer István, mérnök

L. Ritók Nóra, pedagógus

Szabó Anna, gyógypedagógiai tanár

Szántó Judit, tanár

Székács Eszter, klinikai szakpszichológus

Tamássy Györgyi, nyugalmazott egyetemi oktató

Tóth Orsolya Enikő, családanya, pedagógus

Trencsényi Borbála, tanár

Umann Tamás, villamosmérnök

Share

Szolidaritási nyilatkozat

Alulírott tanárok szolidaritásunkat fejezzük ki az egyetemi autonómia megőrzéséért és az oktatást érintő diktátumok és ad hoc döntések ellen küzdő hallgatókkal és oktatókkal, valamint a bezárásra és fenntartóváltásra ítélt közoktatási intézmények valamennyi tanárával, dolgozójával, diákjával és azok szüleivel.

Fontosnak tartjuk, hogy megmaradjanak az olyan európai értékek, mint az egyetemi autonómia, az átláthatóság, a demokratikus döntéshozatal. Elengedhetetlen, hogy minden változtatást előkészítő egyeztetések előzzenek meg az összes érintettel, szakmai szervezettel, szakértőkkel, és hogy ne fordulhasson elő, hogy egyik napról a másikra húzzák ki emberek lába alól a talajt, bontsák le a fejük felől a tetőt.

Bár látszólag a most folyó ügyek csak meghatározott köröket érintenek, úgy gondoljuk, hogy mindannyian érintettek vagyunk, a tervezett változtatások ellen fellépők küzdelmét magunkénak érezzük.

Budapest, 2015. április 23.

 

Aláírók:

Törley Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Lotfi Éva, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Kövendy Mária, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Süki Gyöngyi, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Sallai Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Vas Dezsőné, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Erőss Orsolya, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Makai Sándor, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Csernovszky Zoltán, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Kárai Dániel, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Varga Zoltán, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Sándor Anikó, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Koronczai Andrea, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Pivárcsi István, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bárkán Judit , Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Ocskó Emese, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Samu Ágnes, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Mensah-Brown Délia, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Lázárné Draskóczi Ágnes, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Guba Melinda, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Nagy László, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Federmayer Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bérczi Ádám, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Vágvölgyi Bernadett, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Visy Éva, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Sárallyai Orsolya, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bakó Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Dr Samu Ágnes, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Szabó Márta, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Hortobágyi Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Pálinkás-Bajnok Júlia, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Mezei Bálint, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Kozma Éva, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Csonka Gyuláné, Kölcsey Ferenc Gimnázium, iskolatitkár

Sulai Erika, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Molnár Barbara, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bogdán Viktória, tanár

Vajda Zsuzsanna, tanár

 

Csatlakozási szándékát az alábbi űrlapon jelezheti:

 

Share

Tiltakozó nyilatkozat a középfokú oktatás átalakításával kapcsolatban

Kozpiskola_tiltakozas

Pedagógushivatásukat gyakorló szakemberekként, sokan iskolás gyerekek szüleiként, és elsősorban tudatosan és felelősségteljesen gondolkozó állampolgárokként döbbenetünket és felháborodásunkat fejezzük ki a középfokú oktatás tervezett átszabásával kapcsolatban, illetve a jövő évi oktatásügyi költségvetés-tervezet láttán.

Continue Reading →

Share

Meghívó gyermekvédelmi fórumra

gyermek3

A Hívatlanul Hálózat szakértők – szociológus, fejlesztőpedagógus, klinikai szakpszichológus, gyógypedagógus, szociálpedagógus – részvételével gyermekvédelmi fórumot hirdet.

Időpont: 2014. október 31. du. 5 óra
Helyszín: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. II. emelet 213-as terem.
Az esemény házigazdája: az MPT Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottsága

Continue Reading →

Share

Felhívás tiltakozásra a gyógypedagógiai asszisztensek ügyében

cropped-hivatlanul_logo2-023web3.jpg

ofoe_logo  HAT

„Az úr hűbéri-rendi jelenség, a középosztály kapitalista- osztálytársadalmi jelenség, az értelmiség örök emberi szerep.”

Értelmiségi az, aki „minden felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, minden közérdekű szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint munkájával és adományával részt vesz, és igyekszik azt győzelemre segíteni, tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága, vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történhetik.”

Continue Reading →

Share