Miskolc Újra Megszólal és a Tanítanék Mozgalom csatlakozó felhívása

Fotó: Nagy Richárd Endre

Fotó: Nagy Richárd Endre

tanitanek_miskolchoz
A csatlakozó felhívást ld. a miskolci szöveg alatt!

Lassan egy éve, hogy Miskolcon kezdetét vette a „tanárlázadás”.

A felelős kormányzati szereplők válaszképpen döntöttek a KLIK átszervezéséről. Létrehozták a vitatott összetételű Köznevelési Kerekasztalt, aholstrukturális változtatások helyett hangulatjavító intézkedésekkel álltak elő. Az oktatás irányítói, vezetői azonban mostanra már a tavasszal tett engedményeket is megkérdőjelezik, s a jogszabályváltozások szövevényében, a rendszer egészében egyfajta lopakodó visszarendeződés tapasztalható. A centralizált struktúra változatlanul alkalmas arra, hogy elfedje a forráskivonást az oktatásügyből, és tovább mérgezze az autonóm, egészséges működést. Úgy tapasztaljuk, hogy egyre több intézményvezetőt elsősorban a fölöttes akaratnak való megfelelési kényszer vezérel.A fenti folyamatok ártalmasak a közoktatás minden szereplőjére, a diákokra épp úgy, mint az ágazatban dolgozókra, az egész társadalomra. Ezért érezzük kötelességünknek, hogy most újra megszólaljunk.

MISKOLC ÚJRA MEGSZÓLAL, mert nemcsak a követeléseink, hanem a kormányzati ígéretek sem valósultak meg.

 • Néhány hónapja még azt hihettük, hogy rövid időn belül érdemi módon csökkennek a diákok terhei. Mára kiderült, hogy erre még évekig várhatnak tanítványaink!
 • Néhány hónapja még mindenki úgy gondolta, hogy az osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők terhei órakedvezmények révén csökkennek. Mára kiderült, hogy az erről rendelkező jogszabályt tankerületenként másképp értelmezik, ezért sokaknak semmi könnyebbséget nem hozott ez az intézkedés.
 • Január végén Miskolcon hallhattuk először azt oktatásért felelős minisztertől, hogy minden olyan pedagógust, akinek hét évnél kevesebb ideje van hátra az öregségi nyugdíjkorhatárig, a Pedagógus II. fizetési fokozatba sorolnak. Ma már sokan tudják, hogy több mint 1300 tapasztalt kollégát – méltatlan indokokkal – kizártak ebből az automatikus előmenetelből.
 • A nyár végén olvashattuk a vonatkozó kormányrendeletben, hogy eltörölték a pedagógusok kötelező benntartózkodását és a felesleges és hazug adminisztráció jelképének számító kötelező munkaidő-nyilvántartást. Rögtön a tanév elején sorjáztak a hírek: sok helyütt e tárgyban mindent úgy rendelt el az intézményvezető, mint az előző tanévben.
 • Három éve hatályos az a rendelet, amelyben a pedagóguslétszám meghatározásának alapja 22 tanóra. Ezt a jogszabályt azóta soha nem tartotta be senki!

MISKOLC ÚJRA MEGSZÓLAL,

mert a szakképzésben egyre nehezebb tanulni és tanítani.

Az idén szeptemberben olyan átgondolatlan szakképzési rendszert vezettek be erőszakkal, melyet egyetlen oktatásszakmai szervezet sem támogatott.

 • Tiltakozunk, mert folyamatosan csökken a korlátlanul támogatott képzések száma!
 • Tiltakozunk, mert a képzések szakmai vizsgatárgyainak követelményei tisztázatlanok!
 • Tiltakozunk, mert a képzések jelentős részéhez a mai napig sincsenek tankönyvek!
 • Tiltakozunk, mert egyik napról a másikra egyeztetés nélkül vezettek be egy olyan komplex természettudományi tárgyat, amelynek tartalmi és módszertani követelményeit éveken át kellett volna kidolgozni, s nem csoda, hogy ily módon a megfelelő végzettségű pedagógusok képzésére sem jutott idő!
 • Tiltakozunk, mert megszűnt az intézmények közti átjárhatóság. Gyakorlatilag lehetetlenné vált a tanulók számára az általános iskola elvégzése után választott pálya későbbi módosítása!
 • Tiltakozunk, mert a színvonalas szakmai gyakorlati képzés feltételei nem biztosítottak!
 • Tiltakozunk, mert a közismereti tárgyak visszaszorításával az itt tanuló diákok tanulási képességei, és továbbtanulási lehetőségei drasztikusan romlanak!
 • Tiltakozunk, mert a szakmai tárgyakat tanító kollégák sok intézményben nap mint nap reggel héttől este nyolcig kénytelenek órákat tartani!
 • Tiltakozunk az alapítványi szakképző intézmények ellehetetlenítése, bekebelezése ellen!

MISKOLC ÚJRA MEGSZÓLAL,

 • mert elmaradt a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársaink bérének érdemi rendezése, s a nem állami fenntartóknál még sok helyen hangulatjavító bérrendezésre sem került sor,
 • mert a felzárkóztatást évek óta lelkiismeretesen vállaló tanodák végveszélybe kerültek a kaotikus pályázati rendszer miatt,
 • mert több tankerületben és szakképzési centrumban kétségbe vonják a közalkalmazotti tanácsok és a szakszervezeti tisztségviselők jogszerű működésének feltételeit,
 • mert a valódi problémák megoldása helyett időről időre olyan „gumicsontot” dobnak elénk, mint pl. a 30 perces órák, a 9 órás tanításkezdés, a szünidők rendjének átszervezése. Az ilyen felvetések legfeljebb arra jók, hogy eltereljék a társadalom figyelmét és kifárasszák a pedagógusokat!

MISKOLC ÚJRA MEGSZÓLAL,

mert továbbra is elégedetlen a hatalom oktatáspolitikájával! A szűnni nem akaró gondok miatt felhívunk minden, az oktatás ügye iránt elkötelezett szervezetet és magánszemélyt, hogy csatlakozzanak nyílt levelünkhöz azzal, hogy az oktatás válságos helyzetével kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat minden rendelkezésükre álló csatornán keresztül – ahogy mi is – juttassák el az illetékesekhez (EMMI, NGM, iparkamara, szakképzési centrumok, KLIK országos központja és tankerületei, nem állami fenntartók, helyi- és országgyűlési képviselők). Világosítsák fel a valós helyzetről ismerőseiket, tájékoztassák környezetüket, adjanak hangot véleményüknek! Ne tétlenkedjünk! Gyermekeink és hazánk jövője a tét!

Miskolc, 2016. október 19.

Béres Ildikó a Miskolci Tankerület Közalkalmazotti Tanácsok Fórumának koordinátora

Pilz Olivér a Tanítanék Mozgalom képviselője

Csabalik Zsuzsanna a Pedagógusok Szakszervezete középiskolai tagozatának városi titkára

Szűcs Tamás a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete regionális ügyvivője

Forrás: TANITANEK.COM

-.-.-.-

A Tanítanék Mozgalom csatlakozik a miskolciak tiltakozásához

Miskolc újra megszólalt, és vele együtt emeli fel szavát a Tanítanék Mozgalom.

Újra megszólalt a Miskolci Tankerület Közalkalmazotti Tanácsának, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének és a Pedagógusok Szakszervezetének helyi képviselője is.

Együtt, egy irányba mozdulunk!

2016 januárjában hozta nyilvánosságra a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestülete azt a nyílt levelet, mely a magyar oktatási rendszer legfontosabb problémáit tárta fel. A levélhez csatlakozva, példátlan összefogással nyilvánultak meg szülők, diákok, szakmai és érdekvédelmi szervezetek az elmúlt hónapokban, hangot adva az iskolarendszerrel szembeni elégedetlenségüknek, felháborodásuknak.

Sajnos a felelős döntéshozók azóta is csak megosztó, a közvéleményt megtévesztő látszatintézkedésekkel, közvetlen megfélemlítéssel és hazug propagandával próbálják elkendőzni a valóságot.

Az akut problémák továbbra is fennállnak, sőt, a krízis tovább mélyül.

 • A diákok terhei nem csökkentek. Ráadásul a 2017-ben érettségizők új érettségi szabályok szerint vizsgáznak, utolsó tanévükre újabb óraterheket kaptak. Valódi megoldások helyett ad hoc-jellegű ötleteléssel („9 órai iskolakezdéssel”, „a szünidő átszervezésével”, „30 perces tanórák bevezetésével”) borzolják a kedélyeket és terelik el a figyelmet a valós problémákról.
 • A nyugdíj előtt álló pedagógusoknak azt ígérték, „automatikusan” sorolják át őket magasabb, „pedagógus2”-kategóriába. Ehelyett most olyan „megoldáson” dolgoznak, mely az automatikus átsorolás helyett további többletterhet jelent számukra.
 • Az osztályfőnököknek és a munkaközösség-vezetőknek olyan vitatható jogszabályi rendelkezéssel adtak két óra órakedvezményt, hogy a gyakorlatban ez az „órakedvezmény” a legtöbb iskolában nem létezik.
 • A pedagógustársak érdekvédelmében tevékenykedő szakszervezeti tisztségviselők és közalkalmazotti tanácstagok órakedvezményét is ellehetetlenítették – munkásságuk nyilván egyre kényelmetlenebb a döntéshozók számára.
 • Számos iskolában az igazgatóválasztásnál semmibe vették az adott tantestület véleményét, szakmai döntések helyett politikai döntések születtek. Az igazgatóknak beígért, nagyobb anyagi és munkáltatói önállóságból egyelőre semmi nem tapasztalható.
 • Bizonyos iskolákban listázták és szankcionálták a tanárok kritikus véleménynyilvánítását.
 • A nevelési és oktatási munkát segítő kollégák, valamint a technikai dolgozók továbbra is megalázóan alacsony bérért végzik a munkájukat, a számukra januártól beígért bérrendezés nem más, mint olcsó szemfényvesztés: legtöbbjüknek egy fillérrel sem fog nőni a jövedelme.
 • A szakképzés átalakításával kényszerpályára állították középiskolások százezreit. A közismereti tárgyak visszaszorításával gyakorlatilag lehetetlenné vált a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák diákjai számára az iskolaváltás és a nem szakirányú továbbtanulás. A természettudományos tárgyak helyett a szakgimnáziumokban olyan „kötelező komplex természettudományos tantárgy” bevezetése történt, melyhez nincs se tankönyv, se tanterv, se képzett szaktanár.
 • A tankönyvválasztás szabadságát továbbra sem állították vissza, a központilag iskolákra kényszerített könyvek nagy része tartalmi és szakmai hibákkal terhelt.
 • A pedagóguséletpálya-modell fókuszában még mindig az irreális mértékű, felesleges adminisztráció és néhány kirakat-óra áll.
 • A tanodák évek óta végzik el az állam helyett a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását és integrációját – a kaotikus pályáztatási rendszerrel, a pályázati kiírás késleltetésével mára az ő működésüket is ellehetetlenítette a kormányzat.
 • Az 58 „kicsi KLIK” megalapításával, mintegy lopakodó visszarendezéssel próbálják a korábbi, be nem vált központosítást konzerválni és fokozni. Már nemcsak a munkáltatói és finanszírozási jogokat központosítják, de az épület karbantartását is központi, állami fennhatóság alá helyezik.

Miskolc újra megszólalt, és vele együtt emeli fel szavát a Tanítanék Mozgalom is!

 • Felszólítjuk a tankerületek és az intézmények vezetőit, hogy döntéseiket ne a hatalomnak való megfelelési kényszer határozza meg, hanem a diákok, a családok és a munkavállalók érdekeit tartsák szem előtt. A hatályos jogszabályok értelmezésekor hagyatkozzanak a józan ész kritikájára!
 • Felszólítjuk a Nemzeti Pedagógus Kar tagjait, hogy a Köznevelési Kerekasztal munkájában többé ne vegyenek részt. Hiszen a kormány folyamatosan megszegi a megállapodásokat, a kerekasztal egy szakmaiatlan és diktatórikus oktatási rendszert legitimál!
 • Felszólítunk és biztatunk minden szakmai-, szülő- és diákszervezetet, és minden egyéb, az oktatás ügye mellett elkötelezett szervezetet és magánszemélyt, hogy az egyre súlyosbodó problémákkal kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat minden rendelkezésükre álló csatornán keresztül juttassák el az illetékes szervekhez! (EMMI, NGM, KLIK országos központjai, nem állami fenntartók) Világosítsák fel a valós helyzetről ismerőseiket, tájékoztassák környezetüket, adjanak hangot a véleményüknek – akár a sajtó képviselőin keresztül!
 • A Tanítanék Mozgalom továbbra is vállalja, hogy segít az oktatásügyi anomáliákat nyilvánossá tenni, ezen a linken várjuk észrevételeiket!
 • Felszólítjuk Palkovics László oktatásért felelős államtitkárt, hogy lépjen ki az előre megfogalmazott és szűrt kérdések, és a válogatott, megfélemlített intézményvezetők alkotta fórumok világából, és vállalja a vitát a sajtó nyilvánossága előtt a tanárok, a diákok és a szülők képviselővel!

Nincs több időnk, a gyermekeink jövőjével játszanak! A felelőtlen, nemtörődöm, álságos oktatáspolitika az utóbbi hat évben látványosan rontott a helyzeten!

Nem tűrjük tovább a porhintést, valódi intézkedéseket követelünk!

Miskolc – Budapest, 2016. október 20.

A Tanítanék Mozgalom képviselői:

Sulyok Blanka, Törley Katalin, Pilz Olivér

 

Share

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük