NAT – NEM! Tanári nyilatkozat az új NAT kapcsán

Ezen a linken követhetők az újabb és újabb csatlakozók a hiteles linkekkel együtt (a listát, ahogy egy-egy új csatlakozás a tudomásunkra jut, naponta frissítjük). 

Itt olvashatók ABC-ben a fenti részletes listában szereplők:

 1. Az indulás: Janus Pannonius Gimnázium (Pécs) (és az ott csatlakozott tanárok)

Csatlakozók (személyek névvel, vagy közösségek):

 1. Ady Endre Gimnázium (Ráckeve)
 2. Alternatív Közgazdasági Gimnázium
 3. Arany János Általános Iskola és Gimnázium (Budapest, Sashegy)
 4. Bajza Utcai Általános Iskola (Budapest VI. kerület, Belső-Pesti Tankerület)
 5. Batthyány Kázmér Gimnázium (Szigetszentmiklós)
 6. Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest)
 7. Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai (Budapest)
 8. BGSZC. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium
 9. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 10. DE 15 oktató név szerint
 11. DE BTK Esztétika és Etika Tanszék 
 12. DE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
 13. Deák Ferenc Gimnázium (Kispest)
 14. EKE BMK Irodalomtudományi Tanszék
 15. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium szaktanárai és kollégiumi nevelőtanárai
 16. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, magyartanári munkaközösség
 17. ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Szombathely
 18. ELTE Bolyai Gyakorló Gimnázium, Szombathely, magyartanári munkaközösség
 19. ELTE BTK Anglisztika Tanszék
 20. ELTE BTK Esztétika Tanszék
 21. ELTE BTK Latin Tanszék
 22. ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Intézeti Tanácsa
 23. ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék
 24. ELTE BTK Német Nyelvek Irodalma Tanszék
 25. ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
 26. ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék
 27. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, magyartanári munkaközösség
 28. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
 29. ELTE Szombathely BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 30. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, magyartanári munkaközösség
 31. Eötvös József Gimnázium (Budapest)
 32. Eszterházy Károly Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Irodalomtudományi Tanszék 
 33. Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
 34. Herman Ottó Gimnázium (Miskolc)
 35. Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs)
 36. József Attila Gimnázium (Újbuda)
 37. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (Kispest)
 38. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Budapest VI. kerület, Belső-Pesti Tankerület)
 39. Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium
 40. KRE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 41. Leövey Klára Gimnázium (Budapest)
 42. Leöwey Klára Gimnázium (Pécs)
 43. Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
 44. Madách Imre Gimnázium (Budapest VII. kerület, Belső-Pesti Tankerület)
 45. Madách Imre Gimnázium (Vác)
 46. Magyar Filozófiai Társaság
 47. ME BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 48. ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete
 49. MTA Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság
 50. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Budapest XX. kerület)
 51. NYE TFI Filozófia Intézeti Tanszék
 52. Pannónia Általános Iskola (Budapest, Kispest)
 53. PE MFTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék
 54. PE MFTK Tanárképző Központ
 55. Pécsi Tudományegyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete
 56. PPKE BTK Esztétika Tanszék
 57. PPKE BTK Klasszika-filológiai Tanszék
 58. PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 59. PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
 60. Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
 61. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Kelet-Pesti Tankerülethez tartozó Kőbányai)
 62. Széchenyi István Gimnázium és Kollégium (Dunaújváros)
 63. Széchenyi István Gimnázium és Szakgimnázium (Pécs)
 64. Szent István Gimnázium
 65. Szent László Gimnázium (Budapest, Kőbánya)
 66. Szent László Gimnázium diákjai (Budapest, Kőbánya)
 67. Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Budapest)
 68. Szinyei Merse Pál Gimnázium alulírott tanárai, az SzMPG-től, mint intézménytől függetlenül
 69. SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
 70. SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola magyar nyelv és irodalom gimnáziumi munkaközösségének tagjai és velük egyetértő kollégáik
 71. TSZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnázium
 72. Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziumának és Gimnáziumának magyartanárai és a velük egyetértő kollégák
 73. Városmajori Gimnázium alulírott tanárai, a VMG-től mint intézménytől függetlenül
 74. Veres Pálné Gimnázium
 75. Vörösmarty Mihály Gimnázium (Budapest VIII. kerület)
 76. Zrínyi Miklós Gimnázium (Budapest)

A CKP pedig itt gyűjt minden újabb infót a NAT-tal kapcsolatban.

Jelentkezéseket szívesen továbbítunk a hivatlanul@hivatlanul.com címről is.
 
****************************** 
Hozzánk elsőnek ez a nyilatkozat futott be közvetlenül, ezért az alábbiakban e három iskola közös nyilatkozatát közöljük teljes terjedelmében.
 
„Mi, a Belső-Pesti Tankerülethez tartozó iskolák (Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola, VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium) alulírott tanárai a 2020. január 31-én éjjel közzétett Nemzeti Alaptanterv nevű jogszabályba foglalt dokumentummal kapcsolatban – egyetértve a már megszólalt tiltakozó iskolákkal és szakmai szervezetekkel – az alábbi nyilatkozatot tesszük.

Megítélésünk szerint az új NAT mint szabályozó rendszer gyerek- és tanárellenes, érdemi egyeztetés nélkül készült, elfogadása nem felel meg a demokratikus, jogállami normáknak.

Az új NAT a tantestületeket megint nehéz helyzetbe hozza.

Az új NAT nem orvosolja az évek óta fennálló legsúlyosabb problémákat, köztük a tanárok és legfőképpen a diákok túlterheltségét. Némi, alig érzékelhető óraszámcsökkentést előirányoz ugyan, a tananyag mennyisége azonban alig változik, az elsajátítandó ismeretanyag esetenként még nő is. Túl részletes, bizonyos tantárgyak (magyar irodalom, történelem) esetében erősen ideologizált, nem hagy szabadságot a helyi adottságok, viszonyok figyelembe vételére. A művészeti oktatás leértékelése súlyos pedagógiai hiba, talán bűn is.

Az új NAT túlzsúfoltsága kizárja a kreativitást, az egyéni képességek, készségek fejlesztését.

Hiányzik belőle a modern pedagógiai szemlélet.

A szakmai szervezetek szinte kivétel nélkül tiltakoznak az új NAT bevezetésének módja és tartalma ellen.

Az új NAT legsúlyosabb bűne, hogy nem felel meg a tanítványaink igényeinek és érdekeinek.

Mindezek miatt az új NAT-ot elfogadhatatlannak tartjuk, végrehajtását elutasítjuk, a NAT visszavonását szükségesnek tartjuk.

Budapest, 2020. február 12.”

 

Aláírók a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból Aláírók a Bajza Utcai Általános Iskolából Aláírók a Madách Imre Gimnáziumból
Törley Katalin Ravasz Ágnes Talyigás Anikó
Erőss Orsolya Csermák Tibor Gadanecz Éva
Sallai Katalin Pánti Zsuzsanna Gréta Szücsiné dr. Laczkó Eszter
Szkladányi Katalin Balázs-Cserni Melinda Deák Zsuzsa
Kotroczó Dóra Kovács Viola Kovács Ágnes Lilla 
Hortobágyi Katalin Illés Nikoletta Tomor István 
Nagy László Balogh Gertrud dr. Somlai Péter Ferenc
Bárkán Judit Karsai Júlia Viktor Dániel
Vadász Eszter Illés Györgyi Veszelinov Eszter
Gödölle Gáspár Hajduné Juhász Bernadett Juhász Erzsébet
Sárallyai Orsolya Kovácsné Báder Katalin Németh Péter
Lőcsei Andrea Juhász Gábor Pál Andrea
Farkas Enikő Nagy Mónika Varga Mária
Králl Janka Nagy Varga Enikő Gyurkó Andrea Zsuzsanna
Ocskó Emese Nemesi Péter Dukán András Ferenc
Sverla Csilla Deákné Vass Bernadette Fekete Ádám
Kozma Éva Énekes Katalin Szenti Ervin
Huszti Piroska Regős István Kun Ágnes
Molnár Boglárka   Máj Tamás
Koronczai Andrea   Márkly Éva
Medenczi Román   Balogh Judit
Bajnok Sára   Solti Gergely
Mensah-Brown Délia   Darabosné Sztezsarán Krisztina
Magyar-Guba Melinda   Ilosvay Zsuzsanna
Koszti-Bakó Katalin   Magyarné Malatinszky Beáta
 Bérczi Ádám   Sajtiné Kovács Ivetta
Draskóczi Ágnes   Vajda Éva
Ferenczi Szilvia   Hadikné dr. Végh Katalin
Goszták Annamária   Németh Andrea
Pivárcsi István   Simovits Ágnes
Domszky Ildikó   Vesszős Ildikó
Tasi Józsefné    
Broszman György    
Miske Emő    
Molnár Barbara    
Nagy Boglárka    
Varga-Urbán Zoltán    
Visy Éva    
Samu Ágnes    
Dr. Samu Ágnes    
Palya Tamás    
Nagyné Balázs Edit    
Bogdán Viktória    
Costanza Éva    
Remete Katalin    
Csákayné Vágvölgyi Bernadett    
Békésiné Kitka Anikó    
Szabó Barbara    
Sándor Zsuzsa    
Willbrand Anna    

Az eredeti dokumentum idekattintva olvasható.

2 thoughts on “NAT – NEM! Tanári nyilatkozat az új NAT kapcsán

 1. Nagy Katalin

  Én pedig a jövő nemzedékek – köztük az unokáim – nevében tiltakozom a most kiadott NAT ellen!

  Reply
 2. Nagy Katalin

  Én pedig a jövendő nemzedék ,valamint a most élő unokáim érdekében tiltakozom a NAT ellen!

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.