KLIK-fórum, VI. kerület, 2016. február 3.

A VI. kerületben éppen most zajló Klik-fórumon – a konzultáció jegyében – sem meghallgatni, sem továbbítani nem hajlandók az alábbi nyilatkozatot, hát idetesszük, és kérjük, terjesszétek. A napirenden annak ellenére sem változtattak, hogy azt a többség nem szavazta meg.

A Budapest VI: Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai a Balog Zoltán miniszter kezdeményezése nyomán a KLIK VI. számú tankerülete által 2016. február 3-ra összehívott „panaszfórumon” az alábbi nyilatkozatot teszik.

Az iskola tantestülete csatlakozott a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, az abban megfogalmazott jajkiáltáshoz, hiszen mi magunk is évek óta egyre növekvő aggodalommal figyeljük a közoktatásban lezajló, pontosabban erőszakosan levezényelt folyamatokat. Egyetértünk és támogatjuk a Teleki Blanka Gimnázium tantestületének 16 pontját, illetve a Herman és a Teleki második, immáron közösen megfogalmazott levelét.

Megütközve figyeljük az oktatási kormányzatnak az elmúlt napokban tapasztalt, csúsztatásokkal teli, lekezelő kommunikációját, és visszautasítjuk a rész- illetve álmegoldásokra vonatkozó javaslatait.

Úgy gondoljuk, az oktatás területén átfogó, gyökeres változtatásokra van szükség, amihez azonnali tárgyalásokat kell kezdeni az oktatás valódi szereplőinek (független oktatáspolitikai és neveléstudományi szakemberek, tanárok szaktárgyankénti szakmai szervezetei, „tantermi” tanárok legitim képviselői, diákok, szülők) bevonásával.

A fentiekből következik, hogy a Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter által felvázolt köznevelési kerekasztalt illegitimnek és inkompetensnek tekintjük, illetve a jelen forumot alkalmatlannak arra, hogy valamiféle érdek-képviseleti közvetítő csatornává váljon.

Nem óhajtunk részletes panaszlistát közzétenni, a panaszainkat folyamatosan jeleztük, a jelen helyzettel kapcsolatos véleményünket pedig híven tükrözik a fent már említett nyílt levelek. Az apróbb helyi problémák elszigetelt orvoslása csupán látszatmegoldást jelentene, miközben a rendszer átfogó és átgondolt átalakítása tartós megoldást adhat majd mindezen bajokra is.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestülete kimondja:

 1. A 2011-es Nemzeti Köznevelési Törvény nemhogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de az egész közoktatást a szakadék szélére kormányozta, annak minden szereplőjét kétségbeejtő helyzetbe hozta. Tanítványaink és gyerekeink mindenek felett való érdekét szem előtt tartva követeljük, hogy történjen meg a köznevelési törvény felülvizsgálata, majd széleskörű párbeszédet és társadalmi, szakmai egyeztetést követően az egész oktatásirendszer rendszerszintű átalakítása (a teljesség igénye nélkül: oktatás finanszírozása, önálló minisztérium, XXI. század kihívásainak megfelelő NAT, nagyobb mozgástér a helyi tantervek tekintetében, pedagógusminősítési- és előmeneteli rendszer, iskolai autonómia, szabad tankönyvpiac, esélyegyenlőség kérdése, pedagógusképzés reformja).
 2. Ahhoz, hogy az oktatási-nevelési intézményekben a napi folyamatos működés biztosítható legyen, azonnali beavatkozásokra is szükség van:
 • A gyermekek, tanulók terheinek csökkentése (pl. egyes tárgyak integrált oktatásával)
 • A pedagógusok munkaterheinek csökkentése (pl. kötelező óraszám visszaállítása egy korábbi, elfogadható szintre: legfeljebb 22 óra, többletmunka kifizetése, NOKS státuszok visszaállítása, napi adminisztráció csökkentése)
 • A pedagógiai munkát segítő (NOKS) dolgozók azonnali bérrendezése.
 • A nem felmenő rendszerben bevezetett, pl. az érettségiket érintő intézkedések azonnali visszavonása.
 • Költségvetési források átcsoportosítása az intézmények biztonságos működtetésének biztosítására.
 • Az intézmények gazdasági/szervezeti autonómiájának helyreállítása.
 • A pedagógus előmeneteli rendszer, illetve a minősítés felfüggesztése, az új, modern és korszerű elvárásoknak megfelelő rendszer kidolgozásáig az intézményekben eddig jól működő belső önértékelési rendszer visszaállítása.
 • A tankötelezettség visszaállítása 18 évre.
 • A Szakszolgálatok megerősítése, eredeti kapacitásuk helyreállítása.
 • A szakközépiskolák közismereti óraszám-csökkenéssel járó átalakításának leállítása.
 • A pedagógustársadalom nagy többsége által illegitimnek tartott szervezet (NPK) megszüntetése, valódi, magas szintű tárgyalások megkezdése a fentiekben már felsorolt résztvevők érdemi bevonásával.

Budapest, 2016. február 3.

Törley Katalin

Budapest VI.Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsának Elnöke

Share

10 thoughts on “KLIK-fórum, VI. kerület, 2016. február 3.

 1. Hajdu Ágnes

  Gyermekeink még csak bölcsődés, illetve óvodás korúak. Reméljük, hogy az Önök mostani erőfeszítései révén már egy jobb, kiszámíthatóbb, modern, gyerek-, tanár-, és szülőbarát oktatási rendszer fog felállni. Köszönjük kiállásukat!

  Reply
 2. Bodnár Erika

  Megdöbbentő és egyben felháborító ez az újabb látszat-egyeztetés. Hogyan válhat okafogyottá egy szavazás, ha annak végeredménye nem tetszik a még regnáló hatalomnak? Mélyen egyetértek azzal a “valamikori” kormányzati hozzáállással, miszerint az iskolában nincs helye a politikának. Valóban nincs, az oktatáspolitika a szakpolitikák közé sorolandó és nem ideológiai kérdés. Az oktatáspolitikának mindenkor a diákok, másképp nevezve gyerekek (18 éves korukig jogi szempontból is azok!) érdekeit kell szem előtt tartania. Gyermeknevelésünk során ezt tesszük mi szülők és tapasztalataim szerint a pedagógusok túlnyomó többsége is ezt tartja sarkalatos kérdésnek oktatói munkája során.
  Mind a tanárok, mind a szülők politikai nézeteiket tekintve nyilván rendkívül heterogén csoportokat alkotnak, de ennek semmi jelentősége sincs sem a tanításban, sem pedig egy család életében. Az állam totális szerepzavarba került. Egyrészt betolakodott egy olyan területre, ahol semmi keresnivalója sincsen, másrészt legelemibb kötelezettségeit sem tudja teljesíteni. Az oktatáspolitikai “szakemberek” vagy minden szakmai tapasztalat nélkül vagy kizárólag politikai szempontok alapján hozzák meg döntéseiket figyelmen kívül hagyva minden olyan véleményt, amely nem illeszthető bele ideológiájukba. A kritikus hangokat meg sem hallják, sok esetben a megfélemlítés eszközét alkalmazzák. Az oktatás minimumához szükséges forrásokat képtelenek biztosítani, miközben elvárják, az iskola gazdálkodjon ki mindent saját maga és oldja meg az egyre fajsúlyosabb és mennyiségileg már teljesíthetetlen feladatokat.
  Az állam kiállította magáról a bizonyítványát ezen a szakterületen és kimondhatjuk: megbukott. Milyen mélyre kell még szándékosan zülleszteni az oktatás színvonalát? Micsoda rövidlátó gondolkodásra vall elhitetni saját magukkal, majd a felnövekvő generáció nem lesz képes érdekeit képviselni, mert tanulatlan.
  A diákok szellemi, fizikai és mentális szempontból elérték tűrőképességük határát, ennek ellenére aki tanulni akar, az fog is vagy ki fogja harcolni magának a jogot a tanuláshoz. Gyermekét lelkiismeretesen nevelő szülő, tanítványaiért aggódó lelkiismeretes tanár soha nem fogja hagyni, hogy ezek a cinikus, képmutató tanári jelmezbe bújtatott politikai figurák predesztinálják gyermekeinket egy általuk vizionált “szép új világ” asszisztenseivé. Kerül, amibe kerül. Céljaink eléréséhez azonban a szokásos fotelből való sopánkodás messze kevés. Talán már kezdenek ébredezni az érintettek, de még mindig gyér a valódi összefogás!

  Reply
 3. Fehérvári Katalin

  Köszönöm nektek! Minden gondolattal egyetértek! Hajrá Kölcsey! És örök hála…

  Reply
 4. Marosi Judit

  Mint szülőt és mint kollégát is büszkeséggel tölt eĺ a Ķölcsey mindent felvállaló, jogos harca a tanítványaiért és minden pedagógusért! Kívánom, hogy ez a fitalos erő sikereket és a kívánt eredményeket érje el!!!Köszönetteĺ !!!

  Reply
 5. Kovács Krisztina

  Nagyom jó érzés volt olvasni. Volt kölcseysként, magyarként, európaiért egyaránt. Köszönöm!

  Reply
 6. Herzog Mária

  Bizom benne, hogy a demonstráció addig folytatódik, mig a követelések nem teljesülnek. utoljára a Rákosi rendszerben nem volt az igazgatóknak kinevezési joga , és most, hogy csak egyet említsek, Mert hogy megjavították a ” nyolc év ” tönkretett oktatási rendszerét. Gratulálok az eddigekhez és drukkolok tovább-

  Reply
 7. Vitéz Péter

  Attól félek,hogy a pedagógusoknak nem lesz elég kitartásuk követelé-
  seik teljesítésének kikényszerítéséig ! Okosságot , erőt és elszántságot
  kívánok NEKIK ! ! ! Ne hagyják magukat leszerelni és megosztani !
  Végre valakinek erőt és hajthatatlanságot kellene felmutatni a hatalom-
  nak ! Megmutatni nekik , hogy hol van a FAL és onnan meddig kell
  visszahátrálniuk ! ! !

  Reply
 8. Molnár Andrea

  Minden pedagógus nevében köszönjük a támogató szavakat, de jó lenne, ha MINDENKI magáénak érezné az oktatás problémáját. Ahogy az egészségügyét is.
  Adófizető állampolgárként jogosan kérdezhetjük, hogy mit tesz a mindenkori kormányzat ezeken a területeken. Még akkor is, ha aktuálisan nem érint bennünket közvetlenül. Ha vkinek se gyereke, se unokája nincs, akkor sem mindegy, hogy kik veszik körül. /Kiművelt vagy “kiműveletlen” emberfők/

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük