Civil Közoktatási Platform: haladék nélkül meghozandó intézkedések

CKP

A Civil Közoktatási Platform szervezetei 12 pontban foglalták össze a közoktatás akut problémáinak orvoslásához elengedhetetlen azonnali intézkedéseket, melyek nem igényelnek hosszabb előkészítést. […]

 1. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek méltányos és eredményes ellátásáért azonnali, kármentő intézkedések szükségesek! A szülők, a pedagógusok és az érintett szakemberek bevonásával azonnal kezdődjön meg a különleges bánásmódot igénylő gyerekek (sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók) integrált oktatásának átfogó, az akadályokra, nehézségekre koncentráló felmérése! Ennek tapasztalatai alapján az érintettek közösen döntsenek az egyre kilátástalanabb állapotok rendezéséről. […]
 1. Új alapokra helyezett, az elért eredményekre építő közoktatási rendszer kidolgozását kell azonnal elkezdeni! Az oktatásüggyel kapcsolatos különböző szintű egyeztetéseknek egy, a maihoz képest szemléletében új közoktatási rendszer megalkotása felé kell haladnia, melynek kiinduló feltételei és jó gyakorlatai rendelkezésre állnak hazánkban. Alapja az élményszerű tanulás, a befogadó, esélyteremtő óvoda, iskola és a XXI. század kihívásainak megfelelő tudás.

Azonnal meg kell kezdeni a nyílt és tényeken alapuló, hosszú távú stratégiai tervezést, és az ezen alapuló új közoktatási és szakképzési törvény, valamint Nemzeti Alaptanterv kidolgozását.

A követelések teljes szövege innen letölthető és osztható

 

 

 

 

Share

A Tanítanék Mozgalom és a Civil Közoktatási Platform akciócsoportja: esernyős kitűzők

esernyo_illusztracio

 

Kedves Csatlakozók!

A február 13-i esős, esernyős tüntetés a budapesti Kossuth téren nemcsak azt mutatta meg, milyen sokan vagyunk, akik valódi és érdemi változásokat kívánunk elérni a közoktatás területén, de rámutatott a szolidaritás, az összefogás és az együttműködés fontosságára is.

Ezért arra gondoltunk, legyen mozgalmunk emblémája egy fekete-fehér esernyő, amely színeiben utal az egészségügyi szféra dolgozóit képviselő Sándor Mária által javasolt összefogásra, egymás iránti szolidaritásra (fekete és fehér szalagok), és egyben emlékeztet minket a február 13-án is megfogalmazott céljainkra.

A mellékelt PDF-fájlban letölthető, nyomtatható esernyő sablonok találhatók, melyek segítségével könnyen készíthet bárki kitűzőt magának. Arra biztatnánk minden csatlakozót, mindenkit, aki fontosnak tartja, hogy támogassa az ügyünket, hogy sokszorosítsa, terjessze, ossza meg és viselje ezeket a kis jelvényeket: mutassuk meg újra és újra, hogy egy esernyő alatt állunk, és sokan vagyunk.

Üdvözlettel,

Törley Katalin (Tanítanék Mozgalom) és a Civil Közoktatási Platform akciócsoportja

A letölthető, nyomtatható esernyő sablonok:

esernyok_02

esernyok_05

esernyok_06

Share

KLIK-fórum, VI. kerület, 2016. február 3.

A VI. kerületben éppen most zajló Klik-fórumon – a konzultáció jegyében – sem meghallgatni, sem továbbítani nem hajlandók az alábbi nyilatkozatot, hát idetesszük, és kérjük, terjesszétek. A napirenden annak ellenére sem változtattak, hogy azt a többség nem szavazta meg.

A Budapest VI: Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai a Balog Zoltán miniszter kezdeményezése nyomán a KLIK VI. számú tankerülete által 2016. február 3-ra összehívott „panaszfórumon” az alábbi nyilatkozatot teszik.

Az iskola tantestülete csatlakozott a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, az abban megfogalmazott jajkiáltáshoz, hiszen mi magunk is évek óta egyre növekvő aggodalommal figyeljük a közoktatásban lezajló, pontosabban erőszakosan levezényelt folyamatokat. Egyetértünk és támogatjuk a Teleki Blanka Gimnázium tantestületének 16 pontját, illetve a Herman és a Teleki második, immáron közösen megfogalmazott levelét.

Megütközve figyeljük az oktatási kormányzatnak az elmúlt napokban tapasztalt, csúsztatásokkal teli, lekezelő kommunikációját, és visszautasítjuk a rész- illetve álmegoldásokra vonatkozó javaslatait.

Úgy gondoljuk, az oktatás területén átfogó, gyökeres változtatásokra van szükség, amihez azonnali tárgyalásokat kell kezdeni az oktatás valódi szereplőinek (független oktatáspolitikai és neveléstudományi szakemberek, tanárok szaktárgyankénti szakmai szervezetei, „tantermi” tanárok legitim képviselői, diákok, szülők) bevonásával.

A fentiekből következik, hogy a Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter által felvázolt köznevelési kerekasztalt illegitimnek és inkompetensnek tekintjük, illetve a jelen forumot alkalmatlannak arra, hogy valamiféle érdek-képviseleti közvetítő csatornává váljon.

Nem óhajtunk részletes panaszlistát közzétenni, a panaszainkat folyamatosan jeleztük, a jelen helyzettel kapcsolatos véleményünket pedig híven tükrözik a fent már említett nyílt levelek. Az apróbb helyi problémák elszigetelt orvoslása csupán látszatmegoldást jelentene, miközben a rendszer átfogó és átgondolt átalakítása tartós megoldást adhat majd mindezen bajokra is.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestülete kimondja:

 1. A 2011-es Nemzeti Köznevelési Törvény nemhogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de az egész közoktatást a szakadék szélére kormányozta, annak minden szereplőjét kétségbeejtő helyzetbe hozta. Tanítványaink és gyerekeink mindenek felett való érdekét szem előtt tartva követeljük, hogy történjen meg a köznevelési törvény felülvizsgálata, majd széleskörű párbeszédet és társadalmi, szakmai egyeztetést követően az egész oktatásirendszer rendszerszintű átalakítása (a teljesség igénye nélkül: oktatás finanszírozása, önálló minisztérium, XXI. század kihívásainak megfelelő NAT, nagyobb mozgástér a helyi tantervek tekintetében, pedagógusminősítési- és előmeneteli rendszer, iskolai autonómia, szabad tankönyvpiac, esélyegyenlőség kérdése, pedagógusképzés reformja).
 2. Ahhoz, hogy az oktatási-nevelési intézményekben a napi folyamatos működés biztosítható legyen, azonnali beavatkozásokra is szükség van:
 • A gyermekek, tanulók terheinek csökkentése (pl. egyes tárgyak integrált oktatásával)
 • A pedagógusok munkaterheinek csökkentése (pl. kötelező óraszám visszaállítása egy korábbi, elfogadható szintre: legfeljebb 22 óra, többletmunka kifizetése, NOKS státuszok visszaállítása, napi adminisztráció csökkentése)
 • A pedagógiai munkát segítő (NOKS) dolgozók azonnali bérrendezése.
 • A nem felmenő rendszerben bevezetett, pl. az érettségiket érintő intézkedések azonnali visszavonása.
 • Költségvetési források átcsoportosítása az intézmények biztonságos működtetésének biztosítására.
 • Az intézmények gazdasági/szervezeti autonómiájának helyreállítása.
 • A pedagógus előmeneteli rendszer, illetve a minősítés felfüggesztése, az új, modern és korszerű elvárásoknak megfelelő rendszer kidolgozásáig az intézményekben eddig jól működő belső önértékelési rendszer visszaállítása.
 • A tankötelezettség visszaállítása 18 évre.
 • A Szakszolgálatok megerősítése, eredeti kapacitásuk helyreállítása.
 • A szakközépiskolák közismereti óraszám-csökkenéssel járó átalakításának leállítása.
 • A pedagógustársadalom nagy többsége által illegitimnek tartott szervezet (NPK) megszüntetése, valódi, magas szintű tárgyalások megkezdése a fentiekben már felsorolt résztvevők érdemi bevonásával.

Budapest, 2016. február 3.

Törley Katalin

Budapest VI.Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsának Elnöke

Share

Meghívó – „Országos tantestületi értekezletre”

*A nagy érdeklődésre való tekintettel nagyobb termet kellett keresnünk az Országos Tantestületi Értekezlet számára.
Új helyszín:  MUOSZ Sajtóház VI. Vörösmarty u. 47/a. Tehát, aki lemaradt a jelentkezésről nyugodtan jöhet, jó lenne, ha a szülők is képviseltetnék magukat.

Jan. 30. 10. 30.

PDSZ hivatlanul_logo2-023web2.jpgHP2

Kedves tantestületek, kedves kollégák!

A PDSZ Budapesti Választmánya elhatározta hogy megteremti egy olyan találkozás lehetőségét , ahol a tantestületek és civil szervezetek képviselői, akik egyébként nincsenek egymással kapcsolatban, megbeszélhessék az általuk észlelt problémákat, megismerjék egymás ötleteit,  javaslatai , összehangolhassák a tervezett események időpontját és programját, megállapodjanak a kapcsolattartás módjában .

Miután nem szeretnénk azt a látszatot kelteni, hogy PDSZ-nek köszönhető a most kibontakozó civil aktivitás, a találkozót a Hívatlanul Hálózattal és a Human Platformmmal közösen szervezzük.

Hívjuk tehát a tantestületek és civil szervezetek képviselőit január 30-án, szombaton 10.30-ra „Országos tantestületi értekezletre”
a következő címre: Budapest, V. kerület Akadémia utca 11.* magas földszint. A helyet a Humán Platform biztosítja.

Continue Reading →

Share

Magyar Helsinki Bizottság – Új információs anyagok menekülteknek és segítőiknek

helsinki-bizottsag

Tájékoztató anyag praktikus információkkal menedékkérők számára.

Magyarul: Short information – July2015 HUN

 Angolul: Short information – July2015 EN

 Arabul:Short information – July2015 ARAB

Farszi (perzsa): Short information – July2015 FARSI

Pastu: Short information – July2015 PASTU

***

Urdu nyelven a fordítás folyamatban van, hamarosan közzétesszük.

Köszönjük az önkénteseknek a fordításokat.

Magyar Helsinki Bizottság
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
1242 Budapest, Pf. 317.
tel./fax: (36 1) 321 4323, 321 4327, 321 4141
Share

FEKETE ORSZÁG – SZOLIDARITÁSI FELHÍVÁS

Mi, alulírottak, felhívunk minden felelős magyar állampolgárt, hogy a mai naptól, 2015. április 25-től, a ruháján viselt FEKETE szalaggal, vagy valamilyen fekete ruhadarabbal, kiegészítővel jelezze, szolidaritást vállal az ápolónőkkel, akik tisztességes munkakörülményekért küzdenek. Szolidaritást vállal az egészségügyben és a szociális ágazatban megnyomorítottakkal, az átalakított oktatásügyben bírósági döntéssel szegregált diákokkal, az egyeztetés és valódi ok nélkül bezárásra ítélt iskolák dolgozóival és diákjaival, az egyetemi autonómiától megfosztott tanárokkal és diákokkal, a kultúra intézményi átalakításának kárvallottjaival, ennek a babitsi Fekete országnak minden jobb sorsra érdemes, változtatásra éhes lakójával.

facebook esemény

Dénes Gábor, filmrendező

Kürti Judit, tanár, szerkesztő

Lázár Júlia, tanár, költő, műfordító

Nagy Emília, tanár

Csatlakozók:

Bihari Péter, tanár

Bodóczky Mihály, képzőművész, tanár

Boros Judit, művészettörténész

Budai Éva, tanár

Czédly Mariann, tanár

Deák Dániel, egyetemi tanár

Ferge Zsuzsa, emeritus professzor

Fóti Péter, oktatáskutató

Heller Mária, szociológus

Homoki Andrea, könyvelő

Kiss Anikó, polgárjogi aktivista, képzőművész

Klima László, egyetemi docens

Komjáthy Anna, tanár, képzőművész

Kosztel Krisztina, óvodapedagógus

Kozma Katalin, drámapedagógus

Ligeti György, nyugdíjas

Magyar Fruzsina, dramaturg

Mendrey László, tanár, a PDSZ elnöke

Mesterházi Mónika, költő, műfordító

B. Molnár Béla, fotográfus

Nagy Erzsébet, tanár, szakszervezeti tisztségviselő (PDSZ)

Neubauer István, mérnök

L. Ritók Nóra, pedagógus

Szabó Anna, gyógypedagógiai tanár

Szántó Judit, tanár

Székács Eszter, klinikai szakpszichológus

Tamássy Györgyi, nyugalmazott egyetemi oktató

Tóth Orsolya Enikő, családanya, pedagógus

Trencsényi Borbála, tanár

Umann Tamás, villamosmérnök

Share

Szolidaritási nyilatkozat

Alulírott tanárok szolidaritásunkat fejezzük ki az egyetemi autonómia megőrzéséért és az oktatást érintő diktátumok és ad hoc döntések ellen küzdő hallgatókkal és oktatókkal, valamint a bezárásra és fenntartóváltásra ítélt közoktatási intézmények valamennyi tanárával, dolgozójával, diákjával és azok szüleivel.

Fontosnak tartjuk, hogy megmaradjanak az olyan európai értékek, mint az egyetemi autonómia, az átláthatóság, a demokratikus döntéshozatal. Elengedhetetlen, hogy minden változtatást előkészítő egyeztetések előzzenek meg az összes érintettel, szakmai szervezettel, szakértőkkel, és hogy ne fordulhasson elő, hogy egyik napról a másikra húzzák ki emberek lába alól a talajt, bontsák le a fejük felől a tetőt.

Bár látszólag a most folyó ügyek csak meghatározott köröket érintenek, úgy gondoljuk, hogy mindannyian érintettek vagyunk, a tervezett változtatások ellen fellépők küzdelmét magunkénak érezzük.

Budapest, 2015. április 23.

 

Aláírók:

Törley Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Lotfi Éva, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Kövendy Mária, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Süki Gyöngyi, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Sallai Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Vas Dezsőné, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Erőss Orsolya, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Makai Sándor, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Csernovszky Zoltán, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Kárai Dániel, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Varga Zoltán, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Sándor Anikó, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Koronczai Andrea, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Pivárcsi István, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bárkán Judit , Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Ocskó Emese, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Samu Ágnes, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Mensah-Brown Délia, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Lázárné Draskóczi Ágnes, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Guba Melinda, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Nagy László, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Federmayer Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bérczi Ádám, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Vágvölgyi Bernadett, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Visy Éva, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Sárallyai Orsolya, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bakó Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Dr Samu Ágnes, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Szabó Márta, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Hortobágyi Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Pálinkás-Bajnok Júlia, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Mezei Bálint, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Kozma Éva, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Csonka Gyuláné, Kölcsey Ferenc Gimnázium, iskolatitkár

Sulai Erika, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Molnár Barbara, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bogdán Viktória, tanár

Vajda Zsuzsanna, tanár

 

Csatlakozási szándékát az alábbi űrlapon jelezheti:

 

Share

L. Ritók Nóra: Milyen országban élünk… (2015. február 25-ei „helyzet van”)

(A szerk. megjegyzése) A cikk elé az új hír:

Az Igazgyöngy Alapítvány bankszámlaszáma a mai nappal (2015. február 26.) megváltozott.

Bank neve: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 60600242-11113034
IBAN szám: HU30 6060 0242 1111 3034 0000 0000
SWIFT kód: TAKBHUHB

Ritok-Nora

A tegnapi hír, a BudaCash brókercég botránya az ERB Zrt-ig ért, elérve a berettyóújfalui kirendeltséget is, ami az alapítványunk, az Igazgyöngy Alapítvány számlavezető bankja. A közleményt tegnap mi is megkaptuk, a számlánk elérhetetlen lett, ellehetetlenítve a munkánkat, elvéve a reményt is tőlünk, és a családoktól is, akikért dolgozunk.

Continue Reading →

Share