Jelentkezési felhívás: Iskola Verzió hírek – megújult az ingyenes filmprogram

Kedves tanárok, kollégák!

Lelkesedéseteknek köszönhetően az Iskola Verzió elindulása óta 600 középiskolás vett részt ingyenes oktatási programunkban. A diákok és a tanárok visszajelzései alapján megerősítést nyert meggyőződésünk, miszerint a kreatív dokumentumfilmek új és hasznos eszközei a világ megismerésének. Tapasztalataink igazolják, hogy a program nyújtotta kb. 2 órás foglalkozás könnyen iskolai keretek közé illeszthető, akár nemzetközi emléknapokon (pl. Föld napja, Nemzetközi klímaváltozási akciónap, a Down-szindróma világnapja stb.) akár tanórákon, a történelemtől kezdve a vizuális médián át az etikáig – a kiválasztott film témájának megfelelően. Continue Reading →

Share

FIGYELEM! 12 hónapos Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) lehetősége Olaszországban

Kedves 17–30 év közötti fiatalok!

Figyelmetekbe ajánlunk egy EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLATban való részvételi lehetőséget Olaszországban, Torino városában 2018 szeptemberétől 2019 szeptemberéig.

A tervezett tevékenységek: szociális terület – kisgyermekekkel, fogyatékkal élőkkel, hajléktalanokkal való napi tevékenységek, színházi tevékenység fogyatékkal élőkkel és diákokkal. Continue Reading →

Share

Mostan színes tintákról álmodom… avagy az egerszalóki demokratikus iskola

„…aktív tagjai egy közösségnek… közösen hozott szabályok… szabad játék, hogy minél több területen kipróbálhassák magukat… alkotó tevékenység… idegen nyelvek, hogy kibontakozzanak… 3D-s moziterem, virtuális valóság… komplex tudományok… szöveges értékelés”

Az egerszalóki demokratikus iskola a négy K jegyében működik – köszöni, jól: kreativitás, kíváncsiság, kooperativitás, kritikai gondolkodás.

Continue Reading →

Share

Kérdőív az oktatásról pedagógusoknak, szülőknek és tanulóknak

t-tudok

Az elmúlt időszakban a közoktatás terén számos civil és szakmai kezdeményezés indult el. A közoktatás megújulása és megújítása sokunknak lett szívügye. Ezzel a kérdőívvel, amelyet az OFOE munkacsoportja állított össze, az ebben a folyamatban összegyűlt problémákat, kérdéseket és javaslatokat szeretnék a kutatók rendszerezni és tesztelni. Kíváncsiak vagyunk a közoktatás iránt érdeklődő pedagógusok, szülők és tanulók véleményére.

A kérdőív kitöltése 30-40 percet vesz igénybe. Reméljük, hogy minél többen kitöltik a kérdőívet és megosztják velünk a véleményüket, ezzel is segítve a közoktatás megújításáért zajló szakmai és civil törekvéseket.

A kérdőíves felmérés eredményeiről az adatfelvétel lezárta után jelentés készül, amelyről – várhatóan november végén – a Tanitanék, az OFOE és a Kölöknet honlapokon teszik közzé.

A kérdőív idekattintva nyitható meg.

Köszönjük, ha a kérdőív kitöltésével segíti a kutatást.

Share

2. Kockástalálkozó, most Ózdon

van-helyed-logo

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
2. Kockástalálkozóra,
2016. október 14-én délután 3-kor, Ózdon.

Az alkalom különleges: házigazdánk Bódis Kriszta és a Van Helyed Alapítvány.

A program első részében megnézhetjük a házat, a foglalkozásokat, részleteket az ott közösen készített filmekből, és megtudhatjuk, hogyan lehet ez a program egy tágabb oktatási koncepció része. A bemutatót vita követi.

Mint mindig, most is hívjuk és várjuk a kollégákat, illetve a diákok és a szülők képviselőit is. Continue Reading →

Share

Civil Közoktatási Platform: haladék nélkül meghozandó intézkedések

CKP

A Civil Közoktatási Platform szervezetei 12 pontban foglalták össze a közoktatás akut problémáinak orvoslásához elengedhetetlen azonnali intézkedéseket, melyek nem igényelnek hosszabb előkészítést. […]

 1. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek méltányos és eredményes ellátásáért azonnali, kármentő intézkedések szükségesek! A szülők, a pedagógusok és az érintett szakemberek bevonásával azonnal kezdődjön meg a különleges bánásmódot igénylő gyerekek (sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók) integrált oktatásának átfogó, az akadályokra, nehézségekre koncentráló felmérése! Ennek tapasztalatai alapján az érintettek közösen döntsenek az egyre kilátástalanabb állapotok rendezéséről. […]
 1. Új alapokra helyezett, az elért eredményekre építő közoktatási rendszer kidolgozását kell azonnal elkezdeni! Az oktatásüggyel kapcsolatos különböző szintű egyeztetéseknek egy, a maihoz képest szemléletében új közoktatási rendszer megalkotása felé kell haladnia, melynek kiinduló feltételei és jó gyakorlatai rendelkezésre állnak hazánkban. Alapja az élményszerű tanulás, a befogadó, esélyteremtő óvoda, iskola és a XXI. század kihívásainak megfelelő tudás.

Azonnal meg kell kezdeni a nyílt és tényeken alapuló, hosszú távú stratégiai tervezést, és az ezen alapuló új közoktatási és szakképzési törvény, valamint Nemzeti Alaptanterv kidolgozását.

A követelések teljes szövege innen letölthető és osztható

 

 

 

 

Share

A Tanítanék Mozgalom és a Civil Közoktatási Platform akciócsoportja: esernyős kitűzők

esernyo_illusztracio

 

Kedves Csatlakozók!

A február 13-i esős, esernyős tüntetés a budapesti Kossuth téren nemcsak azt mutatta meg, milyen sokan vagyunk, akik valódi és érdemi változásokat kívánunk elérni a közoktatás területén, de rámutatott a szolidaritás, az összefogás és az együttműködés fontosságára is.

Ezért arra gondoltunk, legyen mozgalmunk emblémája egy fekete-fehér esernyő, amely színeiben utal az egészségügyi szféra dolgozóit képviselő Sándor Mária által javasolt összefogásra, egymás iránti szolidaritásra (fekete és fehér szalagok), és egyben emlékeztet minket a február 13-án is megfogalmazott céljainkra.

A mellékelt PDF-fájlban letölthető, nyomtatható esernyő sablonok találhatók, melyek segítségével könnyen készíthet bárki kitűzőt magának. Arra biztatnánk minden csatlakozót, mindenkit, aki fontosnak tartja, hogy támogassa az ügyünket, hogy sokszorosítsa, terjessze, ossza meg és viselje ezeket a kis jelvényeket: mutassuk meg újra és újra, hogy egy esernyő alatt állunk, és sokan vagyunk.

Üdvözlettel,

Törley Katalin (Tanítanék Mozgalom) és a Civil Közoktatási Platform akciócsoportja

A letölthető, nyomtatható esernyő sablonok:

esernyok_02

esernyok_05

esernyok_06

Share

KLIK-fórum, VI. kerület, 2016. február 3.

A VI. kerületben éppen most zajló Klik-fórumon – a konzultáció jegyében – sem meghallgatni, sem továbbítani nem hajlandók az alábbi nyilatkozatot, hát idetesszük, és kérjük, terjesszétek. A napirenden annak ellenére sem változtattak, hogy azt a többség nem szavazta meg.

A Budapest VI: Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai a Balog Zoltán miniszter kezdeményezése nyomán a KLIK VI. számú tankerülete által 2016. február 3-ra összehívott „panaszfórumon” az alábbi nyilatkozatot teszik.

Az iskola tantestülete csatlakozott a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, az abban megfogalmazott jajkiáltáshoz, hiszen mi magunk is évek óta egyre növekvő aggodalommal figyeljük a közoktatásban lezajló, pontosabban erőszakosan levezényelt folyamatokat. Egyetértünk és támogatjuk a Teleki Blanka Gimnázium tantestületének 16 pontját, illetve a Herman és a Teleki második, immáron közösen megfogalmazott levelét.

Megütközve figyeljük az oktatási kormányzatnak az elmúlt napokban tapasztalt, csúsztatásokkal teli, lekezelő kommunikációját, és visszautasítjuk a rész- illetve álmegoldásokra vonatkozó javaslatait.

Úgy gondoljuk, az oktatás területén átfogó, gyökeres változtatásokra van szükség, amihez azonnali tárgyalásokat kell kezdeni az oktatás valódi szereplőinek (független oktatáspolitikai és neveléstudományi szakemberek, tanárok szaktárgyankénti szakmai szervezetei, „tantermi” tanárok legitim képviselői, diákok, szülők) bevonásával.

A fentiekből következik, hogy a Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter által felvázolt köznevelési kerekasztalt illegitimnek és inkompetensnek tekintjük, illetve a jelen forumot alkalmatlannak arra, hogy valamiféle érdek-képviseleti közvetítő csatornává váljon.

Nem óhajtunk részletes panaszlistát közzétenni, a panaszainkat folyamatosan jeleztük, a jelen helyzettel kapcsolatos véleményünket pedig híven tükrözik a fent már említett nyílt levelek. Az apróbb helyi problémák elszigetelt orvoslása csupán látszatmegoldást jelentene, miközben a rendszer átfogó és átgondolt átalakítása tartós megoldást adhat majd mindezen bajokra is.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestülete kimondja:

 1. A 2011-es Nemzeti Köznevelési Törvény nemhogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de az egész közoktatást a szakadék szélére kormányozta, annak minden szereplőjét kétségbeejtő helyzetbe hozta. Tanítványaink és gyerekeink mindenek felett való érdekét szem előtt tartva követeljük, hogy történjen meg a köznevelési törvény felülvizsgálata, majd széleskörű párbeszédet és társadalmi, szakmai egyeztetést követően az egész oktatásirendszer rendszerszintű átalakítása (a teljesség igénye nélkül: oktatás finanszírozása, önálló minisztérium, XXI. század kihívásainak megfelelő NAT, nagyobb mozgástér a helyi tantervek tekintetében, pedagógusminősítési- és előmeneteli rendszer, iskolai autonómia, szabad tankönyvpiac, esélyegyenlőség kérdése, pedagógusképzés reformja).
 2. Ahhoz, hogy az oktatási-nevelési intézményekben a napi folyamatos működés biztosítható legyen, azonnali beavatkozásokra is szükség van:
 • A gyermekek, tanulók terheinek csökkentése (pl. egyes tárgyak integrált oktatásával)
 • A pedagógusok munkaterheinek csökkentése (pl. kötelező óraszám visszaállítása egy korábbi, elfogadható szintre: legfeljebb 22 óra, többletmunka kifizetése, NOKS státuszok visszaállítása, napi adminisztráció csökkentése)
 • A pedagógiai munkát segítő (NOKS) dolgozók azonnali bérrendezése.
 • A nem felmenő rendszerben bevezetett, pl. az érettségiket érintő intézkedések azonnali visszavonása.
 • Költségvetési források átcsoportosítása az intézmények biztonságos működtetésének biztosítására.
 • Az intézmények gazdasági/szervezeti autonómiájának helyreállítása.
 • A pedagógus előmeneteli rendszer, illetve a minősítés felfüggesztése, az új, modern és korszerű elvárásoknak megfelelő rendszer kidolgozásáig az intézményekben eddig jól működő belső önértékelési rendszer visszaállítása.
 • A tankötelezettség visszaállítása 18 évre.
 • A Szakszolgálatok megerősítése, eredeti kapacitásuk helyreállítása.
 • A szakközépiskolák közismereti óraszám-csökkenéssel járó átalakításának leállítása.
 • A pedagógustársadalom nagy többsége által illegitimnek tartott szervezet (NPK) megszüntetése, valódi, magas szintű tárgyalások megkezdése a fentiekben már felsorolt résztvevők érdemi bevonásával.

Budapest, 2016. február 3.

Törley Katalin

Budapest VI.Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsának Elnöke

Share

Meghívó – „Országos tantestületi értekezletre”

*A nagy érdeklődésre való tekintettel nagyobb termet kellett keresnünk az Országos Tantestületi Értekezlet számára.
Új helyszín:  MUOSZ Sajtóház VI. Vörösmarty u. 47/a. Tehát, aki lemaradt a jelentkezésről nyugodtan jöhet, jó lenne, ha a szülők is képviseltetnék magukat.

Jan. 30. 10. 30.

PDSZ hivatlanul_logo2-023web2.jpgHP2

Kedves tantestületek, kedves kollégák!

A PDSZ Budapesti Választmánya elhatározta hogy megteremti egy olyan találkozás lehetőségét , ahol a tantestületek és civil szervezetek képviselői, akik egyébként nincsenek egymással kapcsolatban, megbeszélhessék az általuk észlelt problémákat, megismerjék egymás ötleteit,  javaslatai , összehangolhassák a tervezett események időpontját és programját, megállapodjanak a kapcsolattartás módjában .

Miután nem szeretnénk azt a látszatot kelteni, hogy PDSZ-nek köszönhető a most kibontakozó civil aktivitás, a találkozót a Hívatlanul Hálózattal és a Human Platformmmal közösen szervezzük.

Hívjuk tehát a tantestületek és civil szervezetek képviselőit január 30-án, szombaton 10.30-ra „Országos tantestületi értekezletre”
a következő címre: Budapest, V. kerület Akadémia utca 11.* magas földszint. A helyet a Humán Platform biztosítja.

Continue Reading →

Share