A gyermekek és pedagógusok jogait sértő Pedagógus Etikai Kódex elleni tiltakozást segíti a TASZ

TASZ-logo1

A Nemzeti Pedagógus Kar a szinte minden pedagógusra nézve kötelező Etikai Kódex tervezetéről várja a pedagógusok véleményét. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) álláspontja szerint a Kódex végleges tervezete súlyosan jogsértő.

A TASZ – alábbi szövegében szereplő – mintalevele segítségével figyelmeztethetjük az etikai kódex megalkotóit, NEM sérthetnek jogszabályokat. A mintalevél VASÁRNAPIG küldhető el!

„Magyarország a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezménynek részese (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény; kihirdette az 1991. évi LXIV. törvény). A Gyermekjogi Egyezmény 3. cikkének 1. pontja előírja, hogy “A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.”
Ennek ellentmondva azonban a Tervezet (2) alapelve értelmében a pedagógus munkáját “mindenekelőtt a nemzet érdekében” végzi. Amennyiben tehát a pedagógus úgy ítéli meg, a nemzet érdeke ellentmond az általa nevelt, oktatott gyermekek érdekeinek, utóbbit hátrébb köteles sorolni. Hasonlóképp, a Tervezet szerint a pedagógus kollégái védelmét, intézménye hírnevét is köteles előnyben részesíteni a gyermek érdekeivel szemben.”

Continue Reading →

Share

Az oktatási szakmai civil szervezetek és szakszervezetek közös nyilatkozata

plakat

Az újpesti Nyár és Pozsonyi utca sarkán egy általános iskola és óvoda udvarán, a kerítésen belül áll a következő feliratú óriásplakát:

„Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat!”

(http://444.hu/2015/06/06/az-iskolasok-is-meg-fogjak-tanulni-hol-a-kulfoldiek-helye/)

Van-e kultúrája egy olyan országnak, mely nem tiszteli a vendégjogot? Aki tiszteletet vár el, annak nem kellene-e tiszteletreméltóan viselkednie? Megismernie és elfogadnia mások kultúráját? Belátnia, hogy az elfogadó és befogadó magatartás vezet a kölcsönös megértéshez, gazdagodáshoz? Tisztában van-e alapfogalmakkal az, aki azonos súllyal emleget bevándorlást és terrorizmust? Felelős-e az a kormány, mely – közpénzből – egy iskola kertjébe helyez ki idegengyűlöletre buzdító plakátot? Olyan emberek ellen, akik családjuk lemészárlását nézték végig egy másik országban, és menedékért fordultak hozzánk?

Felelős polgárok vagyunk, a mindenkori kormánytól felelős viselkedést várunk el. Buzdítást a másság tiszteletére, fellépésre mindenfajta kirekesztéssel szemben, érintsen az gyermeket vagy felnőttet, származásra, nemre, korra tekintet nélkül. Olyan korban és olyan országban akarunk végre élni, ahol ember embernek többé nem farkasa. Ezért tennünk és szót emelnünk kell.

Hálózat a Tanszabadságért, Hívatlanul Hálózat, Oktatói Hálózat, Pedagógusok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

 

Share

Tűrhetetlennek tartjuk – Állásfoglalás

stop

Állásfoglalás                                                                 

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat…

Az utóbbi hónapok kormányzati intézkedései miatt a Fidesz népszerűsége, elfogadottsága rohamosan csökken. Még azok nagy része is csalatkozott, akik 2010-ben reményeik megvalósulását várták az új kormánytól.

Az életünk minőségét, a szabadságjogokat mérő nemzetközi összehasonlító listákról hazánk helyzetének fokozatos romlását olvashatjuk le.

Az USA által kitiltott, kormányzathoz közel álló tisztségviselők ügye, a sorozatos pénzügyi botrányok, az EU pénzcsapjainak a közbeszerzési eljárások szabálytalansága miatti részleges elzárása mind a kormány bűnös nemtörődömségére, ha ugyan nem érintettségére, bűnrészességére utalnak.

Eközben a kormány továbbra sem az ország helyzetének jobbítására törekszik, hanem – hatalma megszilárdítása érdekében – életünk minden területét igyekszik maga alá gyűrni, gyermekeinkből alattvalót akar formálni, és mindennapi életünk alakításába is beleszól.

Ebben persze nincs újdonság, minden autokratikus hatalom így működik.

Tűrhetetlennek tartjuk,

hogy a kormánypártok szavazóbázisának, szimpatizánsai számának rohamos csökkenése arra indította a rezsim stratégáit, hogy a figyelmet a botrányokról úgy terelje el, hogy a közbeszédet az emberek legalantasabb, legprimitívebb ösztöneit élesztgetve a halálbüntetésről és a lakosság számára alig is érezhető bevándorlási kérdésről indítson vitát. Tűrhetetlennek tartjuk, hogy a kormány csillapítás helyett gerjeszti a gyűlöletbeszédet, jobb sorsra érdemes emberekben a gonoszságot, a bűnbakkeresés ősi igényét éleszti fel, holott ennyi energiával nem a múltján kesergő, hanem a jelenében virágzó országot teremthetne.

2015. május 12.

B. Molnár Béla
Kiss Anikó
Kürti Judit
Lázár Júlia
Nagy Emília

 

 

 

Share

Szolidaritási nyilatkozat

Alulírott tanárok szolidaritásunkat fejezzük ki az egyetemi autonómia megőrzéséért és az oktatást érintő diktátumok és ad hoc döntések ellen küzdő hallgatókkal és oktatókkal, valamint a bezárásra és fenntartóváltásra ítélt közoktatási intézmények valamennyi tanárával, dolgozójával, diákjával és azok szüleivel.

Fontosnak tartjuk, hogy megmaradjanak az olyan európai értékek, mint az egyetemi autonómia, az átláthatóság, a demokratikus döntéshozatal. Elengedhetetlen, hogy minden változtatást előkészítő egyeztetések előzzenek meg az összes érintettel, szakmai szervezettel, szakértőkkel, és hogy ne fordulhasson elő, hogy egyik napról a másikra húzzák ki emberek lába alól a talajt, bontsák le a fejük felől a tetőt.

Bár látszólag a most folyó ügyek csak meghatározott köröket érintenek, úgy gondoljuk, hogy mindannyian érintettek vagyunk, a tervezett változtatások ellen fellépők küzdelmét magunkénak érezzük.

Budapest, 2015. április 23.

 

Aláírók:

Törley Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Lotfi Éva, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Kövendy Mária, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Süki Gyöngyi, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Sallai Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Vas Dezsőné, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Erőss Orsolya, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Makai Sándor, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Csernovszky Zoltán, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Kárai Dániel, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Varga Zoltán, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Sándor Anikó, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Koronczai Andrea, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Pivárcsi István, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bárkán Judit , Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Ocskó Emese, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Samu Ágnes, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Mensah-Brown Délia, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Lázárné Draskóczi Ágnes, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Guba Melinda, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Nagy László, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Federmayer Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bérczi Ádám, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Vágvölgyi Bernadett, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Visy Éva, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Sárallyai Orsolya, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bakó Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Dr Samu Ágnes, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Szabó Márta, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Hortobágyi Katalin, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Pálinkás-Bajnok Júlia, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Mezei Bálint, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Kozma Éva, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Csonka Gyuláné, Kölcsey Ferenc Gimnázium, iskolatitkár

Sulai Erika, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Molnár Barbara, Kölcsey Ferenc Gimnázium, tanár

Bogdán Viktória, tanár

Vajda Zsuzsanna, tanár

 

Csatlakozási szándékát az alábbi űrlapon jelezheti:

 

Share

Tiltakozás a kulturális kormányzat eljárása ellen

KKDSZ

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének Elnöksége mindeddig úgy gondolta, hogy szakmai fejlesztési kérdésekben nem feltétlenül szükséges az intézményi keretrendszerbe forrást bevonó, más szempontok alapján mégis vitatható kérdésekben állást foglalnia. Ezért eddig nem nyilatkoztunk a városligeti projektről. 2014 novemberében meghívtuk Baán László miniszteri megbízottat a KKDSZ szakmai fórumára, hogy megismerjük az érveit, miközben a projekt számos ellenzőjének véleményéről nyilvános fórumokon nem kértünk véleményt.

Continue Reading →

Share

A HÍVATLANUL Hálózat felhívása a kormány (gimnáziumi férőhelyek csökkentésével kapcsolatos) tervezete ellen

cropped-hivatlanul_logo2-023web3.jpg

A kormány csökkentené a gimnáziumi férőhelyek számát, ám ezzel családok százezreit fosztaná meg a boldogulás lehetőségétől, számtalan gyermeket pedig attól, hogy felismerhesse valós hivatástudatát. Ezt nem engedhetjük!

Mellékelten közzétesszük felhívásunkat egy rövid és egy hosszabb változatban.

Mostanában lesznek mindenhol a közoktatásban a szülői értekezletek, jó lenne, ha a felhívás minél több szülőhöz eljutna, hogy ők is kifejezhessék a gyerekeiket érintő súlyosan hátrányos rendelkezésekről a véleményüket.

A felhívás hosszabb változata idekattintva letölthető, terjeszthető.

A felhívás rövidebb változata idekattintva letölthető, terjeszthető.

 

Share

HÍVATLANUL ALAPDOKUMENTUMA

HÍVATLANUL

Hívatlanul létezünk. Előállnunk is úgy kell, úgy lehet: vakmerőn, hívatlanul. Ha van, ha volt hivatásunk. Ha nem akarjuk, hogy egy hallgatásba menekülő, fejét félrefordító társadalom bennünk találjon bűnbakot, és azt mondja, gyávák vagyunk. Ha a XXI. században, Európa közepén úgy gondoljuk, van beleszólásunk a saját életünkbe, tudatosan és jól akarjuk végezni a munkánkat, és felelősnek érezzük magunkat a ránk bízott gyerekekért. Ha tanárok vagyunk. Ha tényleg a mi szakmánk a legszebb. Elméket nyitogat. Tudni és lenni segít. Ha magunk is elmék vagyunk, nem vadak.

A HÍVATLANUL-csoportnak nem kevesebb a célja, minthogy a sok „ha” végére járjon. Hányan vagyunk a százötvenezres pedagógustársadalomból, akik hajlandók lennénk a nevünket is vállalva tiltakozni a 2011-ben elfogadott köznevelési törvény minden szakmaiatlan, felelőtlen pontja és romboló hatása ellen. A lehetséges tiltakozók számára vagyunk kíváncsiak.

Csak akkor lépünk a nyilvánosság elé, ha a jelentkezők, azaz a tiltakozók létszáma elér egy kritikus számot (ötvenezret), vagy a csoporttagok kisebb létszám esetén is vállalják, hogy nyíltan és nyilvánosan, aláírásukkal tiltakoznak, mondjuk a petíciók.com oldalon vagy más, a fb csoportban, illetve levélben előtte megvitatott és jóváhagyott módon. Ha ez sikerül, a tiltakozást (az aláírásokkal) kinyomtatjuk, és továbbítjuk a megfelelő helyekre. Akár összejön ez a ma utópisztikusnak tetsző létszám, akár nem, a csoportnak lehet információ- és munkaközvetítő, segélyező, támogató szerepe is. Várunk szakmai és civil szervezeteket, tantestületeket, szülőket, támogatókat.

A HÍVATLANUL-csoport a facebookon szerveződik. Titkos, tehát csak meghívással lehet bekerülni. Ha valakihez ismerősökön keresztül nem érkezik meghívás, jelezheti a hivatlanul@googlegroups.com címen. Ugyanakkor az ide írott levélben kérhetik a felvételüket azok az érdeklődők is, akik nincsenek fenn a facebookon.

 

TILTAKOZUNK

Continue Reading →

Share

ÁLLÍTSUK MEG A BARBÁROKAT! – A HÍVATLANUL Hálózat felhívása

Felhívásunk több változatban is elkészült, tartalmilag mindegyik azonos.

Az alábbi linken található .doc és .pdf file-ok innen letölthetők, szabadon terjeszthetők és oszthatók:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxuKU3jCbg9CaEFnOVBfREhKcWc&usp=sharing

hivatlanul_logo2-023web2.jpg

ÁLLÍTSUK MEG A BARBÁROKAT!

Continue Reading →

Share