Az Országos Tantestületi Értekezlet követelései

Azonnali, a napi működést lehetővé tevő, kármentő beavatkozások

 • Gyermekek terheinek csökkentése
  • a heti 5 testnevelés helyett heti 3 – a délutáni tömegsport minőségi és vonzó, mindenki számára elérhető lehetőségének megteremtése
  • kötelező erkölcs- és hittan megszűntetése, életvitel, hon- és népismereti tantárgyak integrált oktatása
  • kötelező 16.00-ig benntartózkodás megszüntetése
  • lehetőséget az egyéni élethelyzetekhez igazodó, a gyermek érdekeit figyelembevevő, rugalmas óvodai benntartózkodásra
 • Pedagógusi munkateher csökkentése
  • a közoktatási törvény szerinti kötelező óraszám beállítása, helyettesítés, többletmunka kifizetése, a NOKS státuszok visszaállítása, a státuszok számának helyi feladatokra optimalizálása.

 • Az iskolák biztonságos működtetését biztosító azonnali költségvetési átcsoportosítás.
 • Az intézmények gazdasági és szervezeti autonómiájának helyreállítása.
 • A pedagógus-előmeneteli rendszer, a minősítés, és a tanfelügyelet jelenlegi formájának azonnali felfüggesztése, és a modern, korszerű rendszerek kidolgozásáig az intézményekben eddig működő belső intézményi önértékelési rendszer visszaállítása.
 • A tankötelezettség korhatárának visszaemelése 18 évre.
 • Minden, a nem felmenő-rendszerben bevezetett intézkedés azonnali visszavonása, az eredeti feltételrendszer visszaállítása (szakképzés-érettségi, kéttannyelvű-érettségi, stb.).
 • A szakszolgálatok eredeti kapacitásának helyreállítása.
 • A szakközépiskolák közismereti óraszámcsökkenéssel járó átalakításának leállítása.
 • Érdemi, rendszeres érdekegyeztetésre alkalmas fórumok létrehozása és működtetése, az NPK megszüntetése.

Széleskörű párbeszéd és társadalmi, szakmai egyeztetést követően a rendszer struktúráját érintő változtatások

 1. Átlátható, kiszámítható és stabil normatív oktatásfinanszírozást! Az oktatásra fordított GDP hányad felemelése 3 év alatt a 2003-as szintre (5,7%)
 2. Önálló Oktatási Minisztériumot! Az önkormányzati rendszer átalakítása, járási önkormányzatok kialakítása, az iskolák ezek fenntartásába adása, a KLIK megszüntetése.
 3. 9 évfolyamos egységes általános iskola, korábbi kilépési pontok nélkül A szakképzés csak ez után lehetséges, kiemelt hangsúllyal az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésen. A szakképzés szabályozását úgy kell megváltoztatni, hogy az az oktatás a tanulók hosszú távú érdekeit szolgája a gazdasági szereplők rövidtávú érdekei helyett. Egy az egész életen át tartó tanulás lehetőségét biztosító, kidolgozott, gazdag  választási lehetőségekkel rendelkező, mindenki számára elérhető felnőttképzési rendszer kialakítása.
 4. A tartalmi szabályozás gyökeres átalakítása: az életkori sajátosságokat szem előtt tartó Óvodai Nevelési Program, valóban csak alaptantervi feladatokat ellátó NAT, nem kötelező, és bőségesen alternatívákat, mintákat nyújtó kerettantervi rendszer, az iskolák által a nem merev korlátok között szabadon formálható, az intézmények szakmai autonómiáját nem korlátozó helyi tantervek. Liberalizált tantervek mellett rögzített tanulási minimumkövetelményekkel történő szabályozást!
 5. Az oktatásra kapott EU támogatás felhasználásának áttervezése az oktatás modernizációjának érdekében, korrupciómentesen, nem a központi bürokratikus feladatok előtérbe állításával.
 6. A pedagógusminősítés, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a belső értékelés és a pedagógus előmenetel jelenlegi rendszereinek megszüntetése, egy új, intézményi önértékelést középpontba állító, az intézményekre, a szervezetekre koncentráló, alapvetően fejlesztő funkcióval bíró, professzionális értékelő szervezet támogatásával zajló értékelési szisztéma kialakítása.
 7. Szabad tankönyvválasztást és piackonform állami minőségbiztosítást! Általában: a piaci körülmények között minden másnál eredményesebben működni képes tevékenységi területeken a piaci viszonyok helyreállítása.
 8. Az esélyegyenlőtlenség a magyar oktatási rendszer legsúlyosabb problémája. Megoldása társadalmi szemléletváltást és komoly erőfeszítéseket igényel. Azonnal kezdődjenek el az esélyegyenlőtlenségek hathatós csökkentését eredményező gyökeresen új oktatáspolitika kidolgozásának szakmai és széles társadalmi együttműködésben zajló munkálatai.
  A pedagógusképzésben kiemelt hangsúlyt az inkluzív nevelési kompetenciákra.

Az állásfoglalás szövege oszthatóan innen letölthető.

 

Share

6 thoughts on “Az Országos Tantestületi Értekezlet követelései

 1. H. Éva

  A NOKS-os dolgozók 2008 óta nem kaptak béremelést, a cafeteriát elvették. Az ő bérrendezésük miért nem kerül fel a követelések közé??

  Reply
  • Lázár Júlia

   A NOKS-dolgozók státuszáról esik szó. A bérekről pedig szándékosan nem, senkiéről sem, az oktatásfinanszírozásról annál inkább.
   LJ

   Reply
 2. T.Enikő

  Kifelejtették a munkaidő nyilvántartás törlését. Értelmetlen dolog, mert a heti 40 óránál lényegesen többet dolgozunk és azt minek nyilvántartani, ha senki nem fizeti ki a többletmunkát.
  Valamint a kötelező benntartózkodáshoz megfelelő méretű csendes, nyugalmas személyi légteret , íróasztalt és személyi számítógépet is kellene biztosítani az iskolában egyenként mindenkinek. Egyelőre mindezt otthon tudjuk magunknak biztosítani. Meg kellene köszönni, ha otthon dolgozunk,

  Reply
 3. Fábián András

  Valahogy megint azokat a fránya “integráció” meg “inklúzió” szavakat felejtették ki belőle. Sikeres “széleskörű párbeszédet, társadalmi, szakmai egyeztetést, a rendszer struktúráját érintő változtatásokat ” kívánok a szegregált közoktatásnak, meg azoknak a szülőknek és gyerekeknek, akik nincsenek belőle kirekesztve. Utóbbiak pedig meneküljenek, mert itt aztán senkire sem számíthatnak, még a “lázadó” pedagógusokra sem.

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük