Nyilatkozat a Pedagógus Etikai Kódexről

etikai-kodex_NEM

Alulírt szervezetek egyöntetűen elutasítjuk a Nemzeti Pedagógus Kar által készített Pedagógus Etikai Kódexet.

  1. A kódex törvény- és alkotmánysértő, hiszen amint azt a Pedagógusok Szak­szervezetének az Alkotmánybírósághoz benyújtott panasza rögzíti, a Nemzeti Pedagógus Kar általánosan kötelező érvényű szabályrendszert alkotott, noha az alkotmány szerint nem tartozik a jogalkotásra feljogosított szervek közé.
  2. A kódex fölösleges, mivel részben a Nemzeti köznevelési törvényben már szabályozott, részben magától értetődő normákat ír elő.
  3. A kódex alapállásában hamis, mivel önkéntes jogkövetésre hivatkozik, noha a pedagógus kari tagság kötelező.
  4. A kódex üres ideológiai szólamokra épül, a gyermek érdeke mint szempont nem érvényesül benne, pedig mi más lenne a pedagógusi munka célja, mint a gyermek. Az elsősorban a felettesének megfelelni kötelezett alattvaló nem tud szabad, boldog, majdan sikeres és közösségi felelősséget vállaló gyermekeket nevelni.
  5. A kódex nem növeli, hanem csökkenti a pedagóguspálya megbecsülését, mert azt sugallja, hogy a pedagógus erkölcsileg is megrendszabályozandó munkavállaló, akinek autonóm erkölcsi érzék híján az erkölcsi értékeket is kívülről kell megszabni.

Budapest, 2015. október 22. 

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság
Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Magyartanárok Egyesülete
Oktatási Vezetők Szakszervezete
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Történelemtanárok Egylete

A Nyilatkozat innen letölthető és terjeszthető.

 

Share

A gyermekek és pedagógusok jogait sértő Pedagógus Etikai Kódex elleni tiltakozást segíti a TASZ

TASZ-logo1

A Nemzeti Pedagógus Kar a szinte minden pedagógusra nézve kötelező Etikai Kódex tervezetéről várja a pedagógusok véleményét. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) álláspontja szerint a Kódex végleges tervezete súlyosan jogsértő.

A TASZ – alábbi szövegében szereplő – mintalevele segítségével figyelmeztethetjük az etikai kódex megalkotóit, NEM sérthetnek jogszabályokat. A mintalevél VASÁRNAPIG küldhető el!

„Magyarország a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezménynek részese (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény; kihirdette az 1991. évi LXIV. törvény). A Gyermekjogi Egyezmény 3. cikkének 1. pontja előírja, hogy “A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.”
Ennek ellentmondva azonban a Tervezet (2) alapelve értelmében a pedagógus munkáját “mindenekelőtt a nemzet érdekében” végzi. Amennyiben tehát a pedagógus úgy ítéli meg, a nemzet érdeke ellentmond az általa nevelt, oktatott gyermekek érdekeinek, utóbbit hátrébb köteles sorolni. Hasonlóképp, a Tervezet szerint a pedagógus kollégái védelmét, intézménye hírnevét is köteles előnyben részesíteni a gyermek érdekeivel szemben.”

Continue Reading →

Share

Máté András beszéde a 2015. szeptember 13-i „Szégyelld magad, Orbán!” tüntetésen

 Máté András a tüntetésen Fotó: Szabó Gábor - Origo


Máté András a tüntetésen
Fotó: Szabó Gábor – Origo

Kedves Barátaim,

Az oktatás az orbánista Magyarország állatorvosi lova. Minden betegség megtalálható ezen a szegény párán, amit a NER kapott el, de az alattvalóit gyötri. Nézzetek rá lelki szemetekkel.

Le van fogyva az oldalán meg a farán. A feje nagyjából az eredeti méret, mert a koponyacsont nem lesz kisebb az éhezéstől, de már alig bírja el szegény. Általános iskolásból alig lesz kevesebb. Csak éppen a felük olyan iskolába jár, ahol már negyedikes korára nemigen marad esélye. Nem fog valamit érő szaktudást, végzettséget szerezni. Ha a közepe felé haladunk tovább, egyre kevesebb érettségizőt, valódi középiskolást találunk – a szakképző intézmények éppen el is hagyták a mi lovunkat diákostul, tanárostul.  A faránál, a felsőfokú képzésnél azt látjuk, hogy sikerült az odajutó 18 évesek arányát a dél-koreai felére ledolgozni. Ez a biztosíték arra, hogy hazánk a következő évtizedekben sem fog felzárkózni a fejlett világhoz.

Continue Reading →

Share

OHA-tagok véleménye a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló kormányrendeletről

OHA

2015. június 9-én megjelent a Kormány 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15079.pdf

És itt van a megszűnő szakok listája is:

http://eduline.hu/felsooktatas/2015/6/10/alapszakok_megszunese_felsooktatas_WUJ0ZN

http://eduline.hu/felsooktatas/2015/6/11/megszuno_mesterszakok_2016_O7IUSM

Az OHA-tagok véleménye érdekes lehet másoknak is, erről íme egy rövid összefoglaló:

Continue Reading →

Share

Az oktatási szakmai civil szervezetek és szakszervezetek közös nyilatkozata

plakat

Az újpesti Nyár és Pozsonyi utca sarkán egy általános iskola és óvoda udvarán, a kerítésen belül áll a következő feliratú óriásplakát:

„Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat!”

(http://444.hu/2015/06/06/az-iskolasok-is-meg-fogjak-tanulni-hol-a-kulfoldiek-helye/)

Van-e kultúrája egy olyan országnak, mely nem tiszteli a vendégjogot? Aki tiszteletet vár el, annak nem kellene-e tiszteletreméltóan viselkednie? Megismernie és elfogadnia mások kultúráját? Belátnia, hogy az elfogadó és befogadó magatartás vezet a kölcsönös megértéshez, gazdagodáshoz? Tisztában van-e alapfogalmakkal az, aki azonos súllyal emleget bevándorlást és terrorizmust? Felelős-e az a kormány, mely – közpénzből – egy iskola kertjébe helyez ki idegengyűlöletre buzdító plakátot? Olyan emberek ellen, akik családjuk lemészárlását nézték végig egy másik országban, és menedékért fordultak hozzánk?

Felelős polgárok vagyunk, a mindenkori kormánytól felelős viselkedést várunk el. Buzdítást a másság tiszteletére, fellépésre mindenfajta kirekesztéssel szemben, érintsen az gyermeket vagy felnőttet, származásra, nemre, korra tekintet nélkül. Olyan korban és olyan országban akarunk végre élni, ahol ember embernek többé nem farkasa. Ezért tennünk és szót emelnünk kell.

Hálózat a Tanszabadságért, Hívatlanul Hálózat, Oktatói Hálózat, Pedagógusok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

 

Share

TASZ – tanszabadság program

TASZ-logo
„Különösen fontos, hogy egy jogvédő szervezet manapság a tanszabadság kérdésével foglalkozzon, mert évek óta egy olyan oktatási rendszer épül ki, ami számtalan nagyon különböző ponton korlátozza a tanulók és a tanulás szabadságát is.”
rado_peter
Radó Péter oktatáspolitikai szakértő üzenete idekattintva nézhető meg:
-.-.-.-
“Beszéljünk arról, hogy minden gyereknek joga legyen kielégíteni a kíváncsiságát, és minden gyereknek lehetősége legyen kifejleszteni a lehető legjobb képességeit.”
lazarjuli
Lázár Júlia, a Hívatlanul Hálózat alapítójának üzenete idekattintva nézhető meg:
Share

Tűrhetetlennek tartjuk – Állásfoglalás

stop

Állásfoglalás                                                                 

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat…

Az utóbbi hónapok kormányzati intézkedései miatt a Fidesz népszerűsége, elfogadottsága rohamosan csökken. Még azok nagy része is csalatkozott, akik 2010-ben reményeik megvalósulását várták az új kormánytól.

Az életünk minőségét, a szabadságjogokat mérő nemzetközi összehasonlító listákról hazánk helyzetének fokozatos romlását olvashatjuk le.

Az USA által kitiltott, kormányzathoz közel álló tisztségviselők ügye, a sorozatos pénzügyi botrányok, az EU pénzcsapjainak a közbeszerzési eljárások szabálytalansága miatti részleges elzárása mind a kormány bűnös nemtörődömségére, ha ugyan nem érintettségére, bűnrészességére utalnak.

Eközben a kormány továbbra sem az ország helyzetének jobbítására törekszik, hanem – hatalma megszilárdítása érdekében – életünk minden területét igyekszik maga alá gyűrni, gyermekeinkből alattvalót akar formálni, és mindennapi életünk alakításába is beleszól.

Ebben persze nincs újdonság, minden autokratikus hatalom így működik.

Tűrhetetlennek tartjuk,

hogy a kormánypártok szavazóbázisának, szimpatizánsai számának rohamos csökkenése arra indította a rezsim stratégáit, hogy a figyelmet a botrányokról úgy terelje el, hogy a közbeszédet az emberek legalantasabb, legprimitívebb ösztöneit élesztgetve a halálbüntetésről és a lakosság számára alig is érezhető bevándorlási kérdésről indítson vitát. Tűrhetetlennek tartjuk, hogy a kormány csillapítás helyett gerjeszti a gyűlöletbeszédet, jobb sorsra érdemes emberekben a gonoszságot, a bűnbakkeresés ősi igényét éleszti fel, holott ennyi energiával nem a múltján kesergő, hanem a jelenében virágzó országot teremthetne.

2015. május 12.

B. Molnár Béla
Kiss Anikó
Kürti Judit
Lázár Júlia
Nagy Emília

 

 

 

Share