L. Ritók Nóra: Integráció – szegregáció

Azt hiszem, ez is egy olyan területe a köznevelésnek, ahol leginkább hátrafele lépkedünk. Mert gyanítom, még nincs vége.

A terepen dolgozva, több iskolatípust is figyelve, azt gondolom, nagyon veszélyessé válik a helyzet. Alapjaiban persze nem változott semmi, a tanuló összetétel ott, ahol nem nyílt egyházi iskola, ott maradt változatlan, azokon a településeken, ahol pedig nyílt, ott az állami iskola (egy-két kivételtől eltekintve) tovább szegregálódik. Nincs, ami megállítaná, felgyorsult a folyamat, és ezekből az iskolákból átiratkoznak az egyháziba a nem cigány családok gyerekei, az elsősök között pedig elvétve találni olyat az államiban, aki nem HHH, vagy nem cigány. Continue Reading →

Share

PLENÁRIS, HÍVATLANUL – 2014. január 18. JAVASLAT NAPIRENDRE (B variáció a beérkezett javaslatok alapján)

10. 00  Megnyitó

Szavazunk a levezető személyéről (Molnár Lajos) és a napirendről

10. 15 Előterjesztések (5–10 percesek):

1. Szabó Anna: Az utazó és gyógypedagógusok helyzete

2. Juhász Ágnes: Szakképzés, felnőttképzés, Agóra-tézisek

3. Fóti Péter: A gyermekjogok, a decentralizáció és a Hívatlanul

4. Csorba József: A tankönyvkiadás helyzete

5. L. Ritók Nóra: Integráció-szegregáció (még bizonytalan)

6. Szekszárdi Júlia: Facebook és munkacsoportok: tevékenységünk eddig és ezután

7.. Tóthfalusi Anna: Konkrét akciótervek és a civil összefogás lehetőségei

8. Szántó Judit: Mi történik / mi történjen iskolában és iskolán kívül?

11. 30 – 12. 00 További javaslatok és hozzászólások

SZÜNET

12. 20 Csoportmunka a témák köré rendeződve 45 percben, csoportvezető az előterjesztő, a csoport egy másik tagja jegyzetel, majd ő vagy egy harmadik a nagyplénum előtt 2 és fél percben beszámol az eredményekről. Aki a csoporttagok közül a későbbiekben folytatná az ötletelést, illetve az ötletek kidolgozását, jelzi az adott regisztrációs íven. Cél: hogyan tájékoztathatnánk a széles közvéleményt az adott problémakörről, illetve mivel kényszeríthetnénk a probléma orvoslására a döntéshozókat.

13. 10. Beszámolók

13. 35 – 14. 45 Hozzászólások

SZÜNET

15. 00 Szavazás arról, csatlakozzunk-e a Humán Platformhoz (http://humanplatform.blog.hu/)

Kb. 15. 20 A vita folytatása vagy / és szavazás az SZMSZ-ről. Mivel az SZMSZ-hez három és fél hónap alatt nem érkezett módosító javaslat, ha nem marad rá idő, az elfogadásáról szavazhatunk a google segítségével is.

Share

PLENÁRIS, HÍVATLANUL – 2014. január 18. JAVASLAT NAPIRENDRE

10. 00  Megnyitó

Szavazunk a levezető személyéről (Molnár Lajos) és a napirendről

10. 15 Előterjesztések (10 percesek):

1. Szabó Anna: Az utazó és gyógypedagógusok helyzete

2. Juhász Ágnes: Szakképzés, felnőttképzés, Agóra-tézisek

3. Fóti Péter: A gyermekjogok, a decentralizáció és a Hívatlanul

4. Csorba József: A tankönyvkiadás helyzete

5. L. Ritók Nóra: Integráció-szegregáció (még bizonytalan)

11. 05 Csoportmunka a témák köré rendeződve 45 percben, csoportvezető az előterjesztő, a csoport egy másik tagja jegyzetel, majd ő vagy egy harmadik a nagyplénum előtt 2 és fél percben beszámol az eredményekről. Aki a csoporttagok közül a későbbiekben folytatná az ötletelést, illetve az ötletek kidolgozását, jelzi az adott regisztrációs íven. Cél: hogyan tájékoztathatnánk a széles közvéleményt az adott problémakörről, illetve mivel kényszeríthetnénk a probléma orvoslására a döntéshozókat.

11. 50–12. 10             SZÜNET (a csoportok közben még folytathatják a munkát, kívánságuk szerint)

12. 10. Beszámolók

12. 25 Hozzászólások, időkorláttal

13. 00 Szavazás arról, csatlakozzunk-e a Humán Platformhoz

13. 15 A Hívatlanul további – hatékonyabb működéséről:

Szekszárdi Júlia: A facebookos tevékenység, munkacsoportok stb. (10 perc)

Tóthfalusi Anna: Van 3; rendszeres szamizdat kiadvány (5 perc)

Szántó Judit: Mi történt eddig, mire volna szükség? (5 perc)

13. 35– 15. 00 Vita, ötletek, javaslatok

SZÜNET

15. 15 A vita folytatása vagy / és szavazás az SZMSZ-ről. Mivel az SZMSZ-hez három és fél hónap alatt nem érkezett módosító javaslat, ha nem marad rá idő, az elfogadásáról szavazhatunk a google segítségével is.

Share

Fóti Péter: A gyermekjogok, a decentralizáció és a HÍVATLANUL

 „…a szerző leírja, sok más egyéb mellett, hogy ő és akkori iskolatársai egy radikális amerikai iskolában hogyan szavaztak a többségi elv szerint, hogy egy általánosan nem kedvelt gyerek kapjon egyet a pofájára. Ez nyilvánvalóan rettenetes eltorzítása a többségi elvnek, amit te soha nem engednél meg. Ami engem ezzel kapcsolatban gondolkodásra késztet, az a felismerés, hogy a fasizmus igazi szelleme Németországban akkoriban, és az, ami ma nálunk most alakul ki, a többségi elv ellenőrizetlenségére támaszkodik. Azt gondolom, hogy talán csak a legutolsó háborús periódus végének kivételével, még akár egy szabad választáson is, Hitler megtartotta volna egy hatalmas többségre támaszkodva, a hatalmat. A demokrácia nehéz problémája, hogy az egyéni szabadság, a kisebbségek jogai és a többségi elv egymással konfliktusban vannak. Amikor nálunk, a déli államokban meglincselünk vagy meggyilkolunk egy négert, akkor az amerikaiak nagy többsége meg van győződve arról, hogy ez helyes tett volt, és azt is gondolják, hogy egy nap helyes lenne az összes feketétől megszabadulnunk.” (John Holt levele A. S. Neillnek) Continue Reading →

Share

Házszabály tervezete a Hívatlanul január 18-án tartandó ülésére

1. A hozzászólások száma nem korlátozott.

2. Mindenki csak akkor szólhat hozzá, ha már nincs olyan jelentkező, aki még kevesebbszer szólt hozzá, mint ő.

3. a. Első hozzászólás: max. 2,5 perc

3. b. Második hozzászólás: max. 1,5 perc

3. c. Harmadik és minden további hozzászólás: max. 1 perc

4. a.Az adott napirendre kitűzött idő lejártával a vita lezárul.

4. b. Hosszabbítani csak javaslat esetén van mód. A javaslat után annak vitája következik, majd dönt a gyűlés: meghosszabbítja a vitát vagy sem.

5. a. Több javaslat esetén a több szavazatot kapó javaslat a győztes.

5. b. Amennyiben csak egy javaslat van, akkor az „igenek” és a „nemek” között folyik a „verseny”.

6. a. A levezető elnök ugyanolyan jogokkal vehet részt a vitában, mint bárki más.

Share