A PEDAGÓGUSOK SZTRÁJKBIZOTTSÁGÁNAK felhívása az ország jövőjéért való közös fellépésre

MKSZSZOVSZ PSZ_uj

Csak a szabad oktatás teremt jólétet, biztonságot, egyenlőséget és szabadságot.
Az oktatás a gyermekekért van. A tanítás szabadsága, a tanulás joga nem adomány.
Minden gyermek joga, hogy képességét, tehetségét kibontakoztassa. Ez minden család érdeke.
A pedagógus feladata: segíteni a gyermeket, hogy sikeres legyen. Ehhez jól felszerelt intézményekre, tantervi és módszertani szabadságra van szükség.

Continue Reading →

Az Országos Tantestületi Értekezlet követelései

Azonnali, a napi működést lehetővé tevő, kármentő beavatkozások

 • Gyermekek terheinek csökkentése
  • a heti 5 testnevelés helyett heti 3 – a délutáni tömegsport minőségi és vonzó, mindenki számára elérhető lehetőségének megteremtése
  • kötelező erkölcs- és hittan megszűntetése, életvitel, hon- és népismereti tantárgyak integrált oktatása
  • kötelező 16.00-ig benntartózkodás megszüntetése
  • lehetőséget az egyéni élethelyzetekhez igazodó, a gyermek érdekeit figyelembevevő, rugalmas óvodai benntartózkodásra
 • Pedagógusi munkateher csökkentése
  • a közoktatási törvény szerinti kötelező óraszám beállítása, helyettesítés, többletmunka kifizetése, a NOKS státuszok visszaállítása, a státuszok számának helyi feladatokra optimalizálása.

Continue Reading →

Kisokos a KLIK-fórumokhoz

„VALÓDIVÁ TEHETŐ A KORMÁNY KÖZNEVELÉSI ÁLKONZULTÁCIÓJA

KEDVES PEDAGÓGUS KOLLÉGÁK!

Bizonyára eljutott hozzátok az információ, hogy február első hetében az ország összes tankerületi igazgatója köznevelési fórumot tart. Abszurd lenne, ha ők képviselnék az érdekeinket, de ha ügyesek vagyunk, a kormány és a közvélemény számára is reális képet adhatunk arról, mi a véleményünk a jelenlegi oktatáspolitikáról.

AZ ALÁBBI KÉT HIBÁT NEM SZABAD ELKÖVETNÜNK:

 1. Nem veszünk részt a konzultációkon. (Következtetés: A pedagógusok mindennel elégedettek.)
 1. Összeállítunk egy problémalistát. (Fél óránként tartanak egy sajtótájékoztatót, ahol bejelentik, hogy az elmúlt 30 percben éppen melyik problémát oldották meg, és egyébként is éjjel-nappal értünk dolgoznak, nem beszélve arról, hogy folyamatosan emelik a fizetésünket.)

Continue Reading →

Etikai kódex helyett

 

cropped-hivatlanul_logo2-021.jpg

A miskolci tiltakozás magja termékeny talajra hullt, sok száz intézmény sok ezer pedagógusa, hallgatója, oktató-nevelő munkát segítő munkatársa és a szülők ezrei-tízezrei körében.

Ennek megfelelően a hatalom azonnal meg is kezdte a szalámipolitizálást, kollaborációval hírbe hozott szakszervezeteket, azokból állítaná össze a tárgyaló feleket, akik eddig is sokat tettek a rendszer lezüllesztéséért, akik közvetve, vagy közvetlenül is felelősek azért, hogy a közoktatási intézmények, egyházi iskolák és a szakképzés abban a helyzetben van, amiben.

Ezért szükségesnek tartjuk kinyilvánítani: a tiltakozók, a 2011-es törvény és a dilettáns oktatáspolitika következményeit nap mint nap elszenvedni kénytelen érintettek képviseletét csak olyanok (szervezetek, vezető tisztségviselők, magánszemélyek) láthatják el, akik nem hajlandók elárulni a miskolci tiltakozás nyomán létrejött összefogást.

Continue Reading →

Van olyan asztal, ahová nem ülünk le – a HÍVATLANUL Hálózat állásfoglalása:

 cropped-hivatlanul_logo2-023web1.png

Van olyan asztal, ahová nem ülünk le

A Hívatlanul Hálózat – soraiban több ezer pedagógussal, szülővel és diákkal – a Balog miniszter által életre hívott Köznevelési Kerekasztallal kapcsolatban kijelenti, hogy mindazok, akik elfogadják a miniszter felkérését, legitimálják a kormányzat cinikus, gátlástalanul képmutató és az oktatás számára végzetes következményekkel járó döntéseit. A meghívottak listája (MMA, NPK stb.) arra utal, hogy a kormány ismét nem a szakmával, a diákokkal és a szülőkkel, hanem kizárólag önmagával kíván egyeztetni.

Ha valaki ebben a látszatmegbeszélésben részt vállal, gyengíti azok esélyeit, akik tisztességből és becsületből nem tűrnek tovább – jelent és jövőt akarnak a gyerekeinknek MOST.

Akik leülnek egy ilyen összetételű asztalhoz, kiírják magukat a hiteles képviseletek névsorából.

Continue Reading →

Felhívás rendhagyó fogadóórára

Autonom2  SZEF mztszlogoPDSZ  PSz_logo

Idekattintva olvasható a teljes felhívás, amelyet az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Magyar Zeneművészek és Táncpedagógusok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, Pedagógusok Szakszervezete és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma tett közzé.

Continue Reading →

A miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele a közvéleményhez

 

miskolci_Herman-logo

A miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele a közvéleményhez. Köszönjük és csatlakozunk.

A levél tartalmával egyetértők és az abban foglaltak ellen fellépni szándékozó magánszemélyek, intézmények és egyesületek a http://www.tanitanek.com/herman oldalon támogathatják a kezdeményezőket, illetve írhatják meg a saját álláspontjukat is.
facebook

A jogszabályi hivatkozások idekattintva olvashatók

Nyilatkozat a Pedagógus Etikai Kódexről

etikai-kodex_NEM

Alulírt szervezetek egyöntetűen elutasítjuk a Nemzeti Pedagógus Kar által készített Pedagógus Etikai Kódexet.

 1. A kódex törvény- és alkotmánysértő, hiszen amint azt a Pedagógusok Szak­szervezetének az Alkotmánybírósághoz benyújtott panasza rögzíti, a Nemzeti Pedagógus Kar általánosan kötelező érvényű szabályrendszert alkotott, noha az alkotmány szerint nem tartozik a jogalkotásra feljogosított szervek közé.
 2. A kódex fölösleges, mivel részben a Nemzeti köznevelési törvényben már szabályozott, részben magától értetődő normákat ír elő.
 3. A kódex alapállásában hamis, mivel önkéntes jogkövetésre hivatkozik, noha a pedagógus kari tagság kötelező.
 4. A kódex üres ideológiai szólamokra épül, a gyermek érdeke mint szempont nem érvényesül benne, pedig mi más lenne a pedagógusi munka célja, mint a gyermek. Az elsősorban a felettesének megfelelni kötelezett alattvaló nem tud szabad, boldog, majdan sikeres és közösségi felelősséget vállaló gyermekeket nevelni.
 5. A kódex nem növeli, hanem csökkenti a pedagóguspálya megbecsülését, mert azt sugallja, hogy a pedagógus erkölcsileg is megrendszabályozandó munkavállaló, akinek autonóm erkölcsi érzék híján az erkölcsi értékeket is kívülről kell megszabni.

Budapest, 2015. október 22. 

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság
Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Magyartanárok Egyesülete
Oktatási Vezetők Szakszervezete
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Történelemtanárok Egylete

A Nyilatkozat innen letölthető és terjeszthető.

 

FRISSÍTVE! A törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola pedagógusainak nyilatkozata a pedagógusok belső önértékelési rendszeréről

 Zimandy

Kedves Olvasóink!

A cím alapján bizonyára arra számítottak, hogy A törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola pedagógusainak nyilatkozata a pedagógusok belső önértékelési rendszeréről című cikket találják ezen a helyen. A megjelenést követő második napon azonban ugyanazok, akik a megjelentetést kérték, levetették innen a cikket: „Mivel nem szeretnénk, hogy nyilatkozatunk politikai színezetet kapjon, iskolánk nevében kérem, hogy a hivatlanul.com oldalatokról a Zimándy Iskola nyilatkozatát távolítsátok el!

Egy másik, hasonló esetből arra következtetünk, hogy a kérést kemény külső nyomás, esetleg egzisztenciális fenyegetés előzhette meg.

A cikket természetesen levettük, de felháborítónak tartjuk, hogy több pedagógusközösséget is fenyegetnek országszerte, ha szembefordulnak a KLIK-kel, az illegitim Pedagógus Karral és annak etikai kódexével, ha fel merik emelni a szavukat az oktatás feltételeinek teljes tönkretétele ellen.

A cikket szerencsére már eddig is 18 ezren olvasták, a neten nagyon sokan megosztották, így aki akarja, továbbra is olvashatja, terjesztheti, akár ezzel a szerkesztőségi kommentárral együtt.

*********************

Frissítés!

A Nyilatkozat és a kapcsolódó oldalak a következő linkeken érhetők el:

 

http://www.tanitanek.com
– Ez a nyilatkozók honlapja, itt érhető el maga a Nyilatkozat is.

http://www.tanitanek.com
– Itt olvasható a csatlakozott iskolák, magánszemélyek naprakész listája

https://docs.google.com/document/d/1gM-UJeD8Fkln0xv-h9SYUul2JHsMeQYWczILTYyYkQ0/
– Itt érhető el az iskolák számára csatlakozási nyilatkozat

https://www.facebook.com/Tanítanék-1487569941539650
– Ez a nyilatkozók Facebook oldala

http://www.tanitanek.com
– Szimpatizánsok, magánszemélyek, nem tanárok itt csatlakozhatnak

*********************

Megerősödött a véleményünk, hogy helyes volt a HÍVATLANUL hálózat 2014. november 25-ei felhívása (ÁLLÍTSUK MEG A BARBÁROKAT! – A HÍVATLANUL Hálózat felhívása), ami továbbra is itt olvasható: http://hivatlanul.com/allitsuk-meg-barbarokat-hivatlanul-halozat-felhivasa/ és sajnos mit sem vesztett aktualitásából, sőt.

[szerk.]

 

A Magyar Óvodapedagógia Egyesület álláspontja az Országos Tanfelügyeleti kézikönyv óvodák számára és az Önértékelési kézikönyv óvodák számára című szakmai anyaggal kapcsolatban

MOE_logo

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Czunyiné dr. Bertalan Judit
köznevelésért felelős államtitkár részére
Budapest
Akadémia u. 3.
1054

 

Tisztelt Államtitkár Asszony!

A 2015/206-os tanév elején óvodavezető és óvodapedagógus kollégák keresték meg egyesületünket azzal a kéréssel, hogy a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület foglalkozzon az Oktatási Hivatal által óvodák részére kiadott tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvekkel. Egyesületünk országos elnöksége 2015. szeptember 17-i ülésén tárgyalta ezt a témát és megszavazta, hogy ezzel kapcsolatban készüljön összefoglaló anyag, melyet ezúton juttatunk el a Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Continue Reading →