Együtt az oktatásért – a Városmajori Gimnázium diákságának nyílt levele

VMG

Az eddigi nyílt levelek hatására úgy gondoltuk, mi is megragadjuk az alkalmat véleményünk kinyilvánítására az aktuális helyzettel kapcsolatban. A saját tapasztalataink révén is tisztában vagyunk a jelenlegi oktatási rendszer alapvető hibáival, mivel diákként mi vagyunk a leginkább érintettek. Ezúton szeretnénk megosztani meglátásainkat, javaslatainkat a közoktatás egészének javítása érdekében.

Számunkra a legszembetűnőbb és egyben a legfontosabb probléma a tananyag mennyisége és minősége. Az elhanyagolt gyakorlati tudással szemben túlsúlyban lévő lexikális tudás felesleges mennyisége azt eredményezi, hogy a diákok csak felületesen és időlegesen jegyzik meg azt. Tudjuk, hogy mindenből szükség van bizonyos alaptudásra, de ezenfelül az ismeretek bővítésére fakultatívan is van lehetőség. A feszített tanmenet miatt nem jut idő a gondolkodásra, a fontosabb témák ismétlésére, kifejtésére, valamint az érdeklődési kör tágítására. A túlterheltség következtében két véglet alakul ki a tanulók körében: vannak, akik túlhajtják magukat, és mindennapjaikat a stressz tölti ki, míg mások feladják és érdeklődésüket vesztik, demotiváltak lesznek.

Continue Reading →

A HÍVATLANUL Hálózat nyilatkozata

cropped-hivatlanul_logo2-02.jpg

A Hívatlanul Hálózat a rendelkezésére álló felületeken és fórumokon kinyilvánította, mit gondol a kormány köznevelési kerekasztaláról. Cinikus látszat-egyeztetésekben sem közvetlenül, sem közvetetten nem kívánunk részt venni. Véleményünk szerint a miskolci Herman igazgatója a kormány önmagával folytatott tárgyalásain kizárólag saját személyét képviselheti, tőlünk felhatalmazást – Palkovics államtitkár kijelentésével ellentétben – nem kapott, ahogyan az oktatás tönkretétele ellen tiltakozóktól, de attól tartunk, még a saját tantestületétől sem. Szerintünk egy kerekasztal hitelességét kizárólag a résztvevők kiegyensúlyozott összetétele, az előre lefektetett és közösen elfogadott feltételrendszer és a teljes sajtónyilvánosság adja meg.

Egyben közöljük: ha valaki itt – mint ahogyan azt néhány kormánytag a tiltakozókról állította – egy idejétmúlt, poroszos iskolarendszert kíván restaurálni, az a jelenlegi oktatási kormányzat. Ezzel szemben

 1. széles konszenzuson alapuló, ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYRE van szükség, mely megfelel a XXI. századi elvárásoknak: gyerekközpontú, a befogadó iskolát pártolja, elengedhetetlen sajátsága a tanulás és tanítás szabadsága, az intézményi autonómia, a méltányosság elvének érvényesülése, a demokratikus működés és a stabil, átlátható oktatásfinanszírozás.
 2. Azonnali KÁRMENTÉSre van szükség: a közös követelésrendszert egy valódi, kiegyensúlyozott összetételű, szakmai kerekasztalnak kellene tisztáznia.

Hívatlanul Hálózat

A Nyilatkozat innen és innen letölthető, osztható!

 

A PEDAGÓGUSOK SZTRÁJKBIZOTTSÁGÁNAK felhívása az ország jövőjéért való közös fellépésre

MKSZSZOVSZ PSZ_uj

Csak a szabad oktatás teremt jólétet, biztonságot, egyenlőséget és szabadságot.
Az oktatás a gyermekekért van. A tanítás szabadsága, a tanulás joga nem adomány.
Minden gyermek joga, hogy képességét, tehetségét kibontakoztassa. Ez minden család érdeke.
A pedagógus feladata: segíteni a gyermeket, hogy sikeres legyen. Ehhez jól felszerelt intézményekre, tantervi és módszertani szabadságra van szükség.

Continue Reading →

Az Országos Tantestületi Értekezlet követelései

Azonnali, a napi működést lehetővé tevő, kármentő beavatkozások

 • Gyermekek terheinek csökkentése
  • a heti 5 testnevelés helyett heti 3 – a délutáni tömegsport minőségi és vonzó, mindenki számára elérhető lehetőségének megteremtése
  • kötelező erkölcs- és hittan megszűntetése, életvitel, hon- és népismereti tantárgyak integrált oktatása
  • kötelező 16.00-ig benntartózkodás megszüntetése
  • lehetőséget az egyéni élethelyzetekhez igazodó, a gyermek érdekeit figyelembevevő, rugalmas óvodai benntartózkodásra
 • Pedagógusi munkateher csökkentése
  • a közoktatási törvény szerinti kötelező óraszám beállítása, helyettesítés, többletmunka kifizetése, a NOKS státuszok visszaállítása, a státuszok számának helyi feladatokra optimalizálása.

Continue Reading →

Kisokos a KLIK-fórumokhoz

„VALÓDIVÁ TEHETŐ A KORMÁNY KÖZNEVELÉSI ÁLKONZULTÁCIÓJA

KEDVES PEDAGÓGUS KOLLÉGÁK!

Bizonyára eljutott hozzátok az információ, hogy február első hetében az ország összes tankerületi igazgatója köznevelési fórumot tart. Abszurd lenne, ha ők képviselnék az érdekeinket, de ha ügyesek vagyunk, a kormány és a közvélemény számára is reális képet adhatunk arról, mi a véleményünk a jelenlegi oktatáspolitikáról.

AZ ALÁBBI KÉT HIBÁT NEM SZABAD ELKÖVETNÜNK:

 1. Nem veszünk részt a konzultációkon. (Következtetés: A pedagógusok mindennel elégedettek.)
 1. Összeállítunk egy problémalistát. (Fél óránként tartanak egy sajtótájékoztatót, ahol bejelentik, hogy az elmúlt 30 percben éppen melyik problémát oldották meg, és egyébként is éjjel-nappal értünk dolgoznak, nem beszélve arról, hogy folyamatosan emelik a fizetésünket.)

Continue Reading →

Etikai kódex helyett

 

cropped-hivatlanul_logo2-021.jpg

A miskolci tiltakozás magja termékeny talajra hullt, sok száz intézmény sok ezer pedagógusa, hallgatója, oktató-nevelő munkát segítő munkatársa és a szülők ezrei-tízezrei körében.

Ennek megfelelően a hatalom azonnal meg is kezdte a szalámipolitizálást, kollaborációval hírbe hozott szakszervezeteket, azokból állítaná össze a tárgyaló feleket, akik eddig is sokat tettek a rendszer lezüllesztéséért, akik közvetve, vagy közvetlenül is felelősek azért, hogy a közoktatási intézmények, egyházi iskolák és a szakképzés abban a helyzetben van, amiben.

Ezért szükségesnek tartjuk kinyilvánítani: a tiltakozók, a 2011-es törvény és a dilettáns oktatáspolitika következményeit nap mint nap elszenvedni kénytelen érintettek képviseletét csak olyanok (szervezetek, vezető tisztségviselők, magánszemélyek) láthatják el, akik nem hajlandók elárulni a miskolci tiltakozás nyomán létrejött összefogást.

Continue Reading →

Van olyan asztal, ahová nem ülünk le – a HÍVATLANUL Hálózat állásfoglalása:

 cropped-hivatlanul_logo2-023web1.png

Van olyan asztal, ahová nem ülünk le

A Hívatlanul Hálózat – soraiban több ezer pedagógussal, szülővel és diákkal – a Balog miniszter által életre hívott Köznevelési Kerekasztallal kapcsolatban kijelenti, hogy mindazok, akik elfogadják a miniszter felkérését, legitimálják a kormányzat cinikus, gátlástalanul képmutató és az oktatás számára végzetes következményekkel járó döntéseit. A meghívottak listája (MMA, NPK stb.) arra utal, hogy a kormány ismét nem a szakmával, a diákokkal és a szülőkkel, hanem kizárólag önmagával kíván egyeztetni.

Ha valaki ebben a látszatmegbeszélésben részt vállal, gyengíti azok esélyeit, akik tisztességből és becsületből nem tűrnek tovább – jelent és jövőt akarnak a gyerekeinknek MOST.

Akik leülnek egy ilyen összetételű asztalhoz, kiírják magukat a hiteles képviseletek névsorából.

Continue Reading →

Felhívás rendhagyó fogadóórára

Autonom2  SZEF mztszlogoPDSZ  PSz_logo

Idekattintva olvasható a teljes felhívás, amelyet az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Magyar Zeneművészek és Táncpedagógusok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, Pedagógusok Szakszervezete és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma tett közzé.

Continue Reading →

A miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele a közvéleményhez

 

miskolci_Herman-logo

A miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele a közvéleményhez. Köszönjük és csatlakozunk.

A levél tartalmával egyetértők és az abban foglaltak ellen fellépni szándékozó magánszemélyek, intézmények és egyesületek a http://www.tanitanek.com/herman oldalon támogathatják a kezdeményezőket, illetve írhatják meg a saját álláspontjukat is.
facebook

A jogszabályi hivatkozások idekattintva olvashatók

Nyilatkozat a Pedagógus Etikai Kódexről

etikai-kodex_NEM

Alulírt szervezetek egyöntetűen elutasítjuk a Nemzeti Pedagógus Kar által készített Pedagógus Etikai Kódexet.

 1. A kódex törvény- és alkotmánysértő, hiszen amint azt a Pedagógusok Szak­szervezetének az Alkotmánybírósághoz benyújtott panasza rögzíti, a Nemzeti Pedagógus Kar általánosan kötelező érvényű szabályrendszert alkotott, noha az alkotmány szerint nem tartozik a jogalkotásra feljogosított szervek közé.
 2. A kódex fölösleges, mivel részben a Nemzeti köznevelési törvényben már szabályozott, részben magától értetődő normákat ír elő.
 3. A kódex alapállásában hamis, mivel önkéntes jogkövetésre hivatkozik, noha a pedagógus kari tagság kötelező.
 4. A kódex üres ideológiai szólamokra épül, a gyermek érdeke mint szempont nem érvényesül benne, pedig mi más lenne a pedagógusi munka célja, mint a gyermek. Az elsősorban a felettesének megfelelni kötelezett alattvaló nem tud szabad, boldog, majdan sikeres és közösségi felelősséget vállaló gyermekeket nevelni.
 5. A kódex nem növeli, hanem csökkenti a pedagóguspálya megbecsülését, mert azt sugallja, hogy a pedagógus erkölcsileg is megrendszabályozandó munkavállaló, akinek autonóm erkölcsi érzék híján az erkölcsi értékeket is kívülről kell megszabni.

Budapest, 2015. október 22. 

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság
Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Magyartanárok Egyesülete
Oktatási Vezetők Szakszervezete
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Történelemtanárok Egylete

A Nyilatkozat innen letölthető és terjeszthető.