Miskolc Újra Megszólal és a Tanítanék Mozgalom csatlakozó felhívása

Fotó: Nagy Richárd Endre

Fotó: Nagy Richárd Endre

tanitanek_miskolchoz
A csatlakozó felhívást ld. a miskolci szöveg alatt!

Lassan egy éve, hogy Miskolcon kezdetét vette a „tanárlázadás”.

A felelős kormányzati szereplők válaszképpen döntöttek a KLIK átszervezéséről. Létrehozták a vitatott összetételű Köznevelési Kerekasztalt, aholstrukturális változtatások helyett hangulatjavító intézkedésekkel álltak elő. Az oktatás irányítói, vezetői azonban mostanra már a tavasszal tett engedményeket is megkérdőjelezik, s a jogszabályváltozások szövevényében, a rendszer egészében egyfajta lopakodó visszarendeződés tapasztalható. A centralizált struktúra változatlanul alkalmas arra, hogy elfedje a forráskivonást az oktatásügyből, és tovább mérgezze az autonóm, egészséges működést. Úgy tapasztaljuk, hogy egyre több intézményvezetőt elsősorban a fölöttes akaratnak való megfelelési kényszer vezérel.A fenti folyamatok ártalmasak a közoktatás minden szereplőjére, a diákokra épp úgy, mint az ágazatban dolgozókra, az egész társadalomra. Ezért érezzük kötelességünknek, hogy most újra megszólaljunk.

MISKOLC ÚJRA MEGSZÓLAL, mert nemcsak a követeléseink, hanem a kormányzati ígéretek sem valósultak meg. Continue Reading →

Share

A HÍVATLANUL Hálózat csatlakozott a „Lásd meg az embert!” kezdeményezéshez

Fotó: B. Molnár Béla

Fotó: B. Molnár Béla

A Hívatlanul Hálózat 2013-ban alakult, azzal a céllal, hogy tájékoztasson a mindenkori közállapotokról, tiltakozzon minden ellen, ami kirekesztő, másokat megnyomorító, ami az emberi méltóság és a gyermek mindenekfelett álló érdeke ellen hat.

Úgy gondoljuk, a gyermek mindenek felett álló érdeke, hogy olyan társadalomban nőjön fel, amelyben nem tesznek különbséget ember és ember között, ahol a problémákat nem erőszakkal és hárítással oldják meg, ahol a kiszolgáltatott, menekülő embert befogadják, ahol az ország vezetői azt erősítik a polgárokban, hogy puszta véletlen, hová születünk, tehát felelősek vagyunk egymásért. Ahol a falakat nem építik, hanem lebontják, mert tudatában vannak annak, hogy a Föld nevű bolygó a XXI. században már túl kicsi ahhoz, hogy kis nemzetállamok saját önös érdekeiket követve egymás ellen uszuljanak, ahelyett, hogy együtt néznének szembe az egész emberiségre leselkedő katasztrófákkal. Úgy gondoljuk, minket erősít, ha befogadunk és a saját kultúránkat is azzal őrizzük, ha a másét tiszteletben tartjuk.

Lázár Júlia
a Hívatlanul Hálózat alapítója

Itt az esemény leírása.

Részletek az estéről itt, képek pedig itt.

A délelőttről a képek itt.

Share

Az Oktatói Hálózat nyílt levele minden egyetemi polgárhoz

OHA

A Hívatlanul Hálózat köszöni az OHA nyílt levelét és csatlakozik a felhíváshoz. Arra kérünk minden emberi közösséget, „ne hagyják, hogy az idegenek iránti gyűlölet beférkőzzön a szívükbe”!

Az Oktatói Hálózat mint a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók autonóm szerveződése, kötelességének tartja, hogy felemelje szavát, amikor az oktatás értékeit látja veszélyben. Ezért kell megszólalnunk most is, amikor a migránsoknak nevezett, háborús övezetekből menekülő emberek ellen folyó uszítás elképesztő méreteket öltött hazánkban. A menekültellenes kampány a gyűlölködés tüzét élesztgeti az emberekben, és ezzel robbanásveszélyes helyzetet teremt az oktatásban is.

A felnövekvő nemzedékek gyűlöletre nevelése aláássa az ország jövőjét. Magyarország ereje mindig a befogadásban volt, a magyar nép és a magyar nyelv már régen eltűnt volna a Kárpát-medencéből, ha nem fogadjuk be az érkezőket. Continue Reading →

Share

A Független Diákparlament Szervezőbizottságának levele – civil tanári, szülői és diákszervezetekhez

FDP-logo

Kedves Barátaink!

Segítségeteket kérjük 2016. évi választási kampányunkhoz.

A legutóbbi tanév mozgalmai nagy mértékben ismertté tették közös céljainkat, mégis, a hasonlóan gondolkodók között még kevés a kapcsolat. Ezért minden lehetőséget meg kell ragadnunk a kapcsolatok szorosabbá tételére és gyarapítására. A tanárok és diákok egymással szolidarizáló megnyilvánulásai ennek jó példái voltak.

Mivel a Független Diákparlament az egyetlen olyan országos diákszervezet, amely teljesen szabadon, állami, politikai és iskolai ellenőrzés nélkül jött létre és így is működik, kérjük, segítsétek további erősödését:

Continue Reading →

Share

Népszavazás az oktatás szabadságáért

nepszavazas

Tájékoztató Kassainé Szegfű Zsuzsanna népszavazási kezdeményezéséről

A népszavazás kezdeményezéséről itt lehet minden információt elolvasni

A népszavazást támogatók közössége a FaceBookon itt található.

A fenti honlapról letölthetők az aláírásgyűjtő ívek, pénteken (2016. május 27. 11 órakor a Fővárosi Állat- és Növénykert főbejárata előtt) nyilvános sajtótájékoztató is lesz, melyre mindenkit szeretettel meghívnak.

A Nemzeti Választási Bizottság által hitelesített kérdés:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy általános iskolában a tanulónak a kötelező tanórákon kívüli foglalkozásokon csak a törvényes képviselője kérésére legyen kötelező részt venni?”

Az aláíró-ív innen is letölthető

Continue Reading →

Share

Tanítanék, ha te is

tanitanek_logo

A Tanítanék Mozgalom a kollégákhoz fordul. Akik tanítanának, hátha tesznek is ezért:

„Kedves Kollégák, Szervezetek, Szülők és Diákok!

A Tanítanék Mozgalom nemrég nagy feladatba kezdett. Arra kértük a céljainkkal egyet értő iskolákat, pedagógusokat, hogy alakítsák meg saját Kockás Köreiket, hogy ezentúl közvetlenebb formában tudjunk kommunikálni velük, hogy jobban be tudjuk őket vonni a munkánkba.

A visszajelzések alapján azonban azt tapasztaljuk, hogy sok olyan iskola van, ahol a felülről érkező nyomás miatt a leveleink, amelyekben megkerestük őket, „elvesznek”, nem érnek el azokhoz, akiknek szánjuk őket. Ezért most egy más módszerrel szeretnénk próbálkozni.

Arra kérünk Benneteket, hogy gondoljátok végig: van-e a környezetetekben, ismeretségi körötökben, családotokban olyan iskola, pedagógus, aki nagy valószínűséggel csatlakozna hozzánk, de valamilyen okból ezt eddig nem tette meg.

Ha tudnátok abban segíteni, hogy hogyan találhatnánk meg őket, hogyan juttathatnánk el nekik is az üzeneteinket, hogyan vonhatnánk be őket is ebbe a közös munkába, azt megköszönjük.

Keressétek meg őket, kérjétek el az elérhetőségeiket, és ha nincs ellenükre, küldjétek el nekünk ezeket, hogy célzottan megkereshessük őket. Nagyon sok szervezet vesz részt a CKP munkájában. Ha mindannyian összedugjuk a fejünket, talán sikerül olyan helyekre is elérnünk, ahol eddig talán egyáltalán nem voltunk jelen.

És minél többen vagyunk, annál nagyobb nyomást leszünk képesek gyakorolni a kormányra.

Köszönjük, hogy részt vesztek a munkánkban, ha bármilyen észrevételetek, tanácsotok, javaslatotok van, azt továbbra is várjuk a tanitanekakcio@gmail.com e-mail címre.

2016. április 25.

Törley Katalin, Pilz Olivér, Pukli István

a Tanítanék Mozgalom képviselői

 

Share

A PDSZ felhívása: FIGYELMEZTETŐ SZTRÁJK! 2016. április 15. 8-10 óráig

PDSZ

FIGYELMEZTETŐ SZTRÁJK!

2016. április 15. 8-10 óráig

A PDSZ KÖVETELÉSEI

 1. A gyermekek és tanulók terheinek csökkentése;
 2. A pedagógusok munkaterhelésének csökkentése;
 3. A Kjt. alá tartozó munkavállalók (pedagógiai munkát segítők és nem pedagógus közalkalmazottak) azonnali és jelentős béremelése;
 4. Az iskolák biztonságos működtetetését lehetővé tevő azonnali költségvetési átcsoportosítás;
 5. Az intézmények gazdasági és szervezeti autonómiájának helyreállítása;
 6. A pedagógus-előmeneteli rendszer, a minősítési és a tanfelügyeleti rendszer jelenlegi formájának azonnali felfüggesztése, és a modern, korszerű rendszerek kidolgozásáig az intézményekben eddig működő belső önértékelési rendszer visszaállítása;
 7. A tankötelezettség korhatárának visszaemelése a 18. életévre a szakellátás feltételeinek biztosításával;
 8. A minden – nem felmenő rendszerben – bevezetett intézkedés azonnali visszavonása, az eredeti feltételrendszer visszaállítása (szakképzés, érettségi, két-tannyelvű érettségi, stb.);
 9. A szakszolgálatok eredeti kapacitásának helyreállítása;
 10. A szakközépiskolák közismereti óraszámcsökkenéssel járó átalakításának leállítása;
 11. Érdemi, rendszeres érdekegyeztetésre alkalmas fórumok létrehozása és működtetése;
 12. Az automatikus tagság megszüntetése a Nemzeti Pedagóguskarban.

A kétórás figyelmeztető sztrájk a pedagógusok elégedetlenségi hullámának egy újabb állomása.

Erre az időszakra a Tanítanék Mozgalom újabb akciókat hirdet. Figyeld a híreket és csatlakozz!

ÖLTÖZZ FEKETÉBE, hogy a sztrájk napján kifejezhesd a kormány által kivéreztetett humán szféra iránti szolidaritásodat, hogy kifejezhesd együttérzésedet SÁNDOR MÁRIA és az egészségügyben dolgozók iránt, akik április 15-én újból értünk, pedagógusokért, nevelést-oktatást segítő és kisegítő munkakörben dolgozókért is demonstrálnak.

 LÉGY BÁTOR! 2016-ban VÉGET ÉRT A HALLGATÁS IDŐSZAKA,  A JÖVŐ A TETTEKÉ!

Continue Reading →

Share

A Tanítanék Mozgalom felhívása polgári engedetlenségre

tanitanek_logo

Kedves Kollégák!

Március 23-ig éjfélig adtunk lehetőséget a kormánynak arra, hogy válaszoljon: elfogadják-e azt a 12 pontot, amelyeket a Civil Közoktatási Platform dolgozott ki, és hajlandóak-e haladéktalanul tárgyalóasztalhoz ülni a CKP szakértői csoportjával, hiszen e pontok bevezetése elengedhetetlen ahhoz, hogy már a jövő tanévben nyugodtabb, a diákok és a tanárok számára jobb körülmények között kezdődjön el az iskola.

Ez a határidő holnap lejár.

A logikus lépés az lenne, hogy ezután sztrájkba lépünk. Csakhogy ma Magyarországon a sztrájktörvény anomáliái miatt ez lehetetlen. Ezért amennyiben a kormány holnapig nem reagál, akkor a Tanítanék Mozgalom az ország összes iskoláját arra hívja, hogy együtt, közösen, polgári engedetlenséggel fejezzük ki: nem vagyunk elégedettek az oktatási rendszerrel és azonnali változásokat követelünk.

Ha a határidő lejártáig nem érkezik érdemi válasz a kormánytól, március 30-a reggel 8 és 9 óra közötti időre polgári engedetlenségi akciót hirdetünk.

Continue Reading →

Share

A CKP válasza az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság 2016. március 3-i levelére

CKP

[…] Örömünkre szolgál, hogy mint írják, az általunk 12 pontban megfogalmazott, azonnali megoldást igénylő problématerületek Önök által is ismertek. Kérjük tehát, hogy elhárításukra haladéktalanul hozza meg a szükséges döntéseket. Meggyőződésünk, hogy minden késlekedés indokolatlan, és káros Magyarország számára.

Élére állítjuk tehát a kérdést: kész-e a haladéktalan döntések meghozatalára?

Mi készen állunk az azonnali egyeztetésre.

Az Önök által ajánlott tárgyalási formát azonban nem fogadhatjuk el. Miként megelőző levelünkben alapos okkal írtuk:

A Civil Közoktatási Platform „…a Köznevelési Kerekasztal munkájában nem vesz részt, mert annak reprezentativitása nem biztosított. Érdemi válaszként tehát csak olyan tárgyalás feltételeinek elfogadását tekinthetjük, amely nyílt, szakmai alapokon nyugszik, szereplői reprezentálják a nevelés-oktatás szakmai, érdekvédelmi és civil közösségeit.

Ilyen előzmények után a Köznevelési Kerekasztalhoz történő meghívásunkat nem tekinthetjük őszinte gesztusnak: azt a közvéleményt félrevezetni szándékozó, taktikai kísérletként értelmezzük.

Continue Reading →

Share

A Rendhagyó Óra Mozgalom Kiáltványa

cropped-hivatlanul_logo2-023web3.jpg  ROHM-logo

Azt mondják: lesz kréta, papír? Azt mondjuk: alap!
Azt mondják: fizetésemelés? Azt mondjuk: csaltok!
Azt mondják: nincs több pénz? Azt mondjuk: hová tettétek?
Azt mondják: átszervezik a klikket? Azt mondjuk: bábutologatás.
Azt mondják: kockás ing, miniszoknya? Azt mondjuk: a mában élünk, a gyerekekkel.
Azt mondják: túltoltuk? Azt mondjuk: ne toljátok tovább, rossz az irány!

Mit mondjunk a gyereknek, ha kevés a gimnázium, a szakképzés beszélő szerszámokat képez?
Mit mondjunk a szülőnek, ha nem fér be a gyerek a kiváltságosok közé, mert drága a magántanár?
Mit mondjunk a hatóságnak, ha megtorlással fenyeget, mert szót emeltünk?
Mit mondjunk a családunknak, ha heti 50, 60, 70 óra után azt kérdi: meddig folytatod még?
Mit mondjunk világgá ment régi tanítványainknak, ha azt kérdik: meddig tűritek?

A türelmünknek vége!
Ki az iskolából a fenntartó álcájába bújt hatalmi politikával!
Hívunk mindenkit

pedagógus kollégát, szülőt, diákot, önkormányzatot, mindenkit, aki közösségének jövőtálló iskolát kíván biztosítani, és érzi, hogy a mostani keretek ezt lehetetlenné teszik:

Csatlakozzatok a Rendhagyó Óra Mozgalomhoz!

Minél többen mondjuk el rendhagyó órán, folyosón, kiránduláson, ahol csak lehet a gyermekeknek – koruknak megfelelő szinten –, hogy miért küzd sok ezer pedagógus, és miért fontos ez.

Mondják el pedagógusok a szülőknek, szülők az iskolának, mondják el egymásnak értekezleteken, kiscsoportos és személyes beszélgetések alkalmával, minden lehetséges helyen és időben, hogy miért szolgálja gyermekük boldogulását a szabad oktatás, és miért gátolja azt a jelenlegi oktatáspolitika.

Mutassuk meg diákjainknak és környezetünknek,

 • hogy folyamatos párbeszéddel, beszélgetésekkel és nyílt, konszenzusra törekvő vitákban születő döntésekkel lehetséges, érdemes és fontos részt venni a közéletben,
 • hogy a politika nem szólhat csak a gyengébbek legyőzéséről és az ország kirablásáról.

Tegyük világossá, elsősorban rajtunk múlik, hogy

 • vagy hagyjuk, hogy bármely hatalom ránk erőltessen rossz iskolát, rossz életet,
 • vagy létrehozunk olyan közösségeket, melyekben a különböző érvek, érdekek, életek mindenki számára elfogadható egyensúlyba tudnak kerülni.

A fenti linken ötleteket, ajánlott anyagokat, beszámolókat találtok, és reméljük, ti is bővítitek ezeket saját terveitekkel, tapasztalataitokkal.

2016. március 11-én 10:00 körül indítsunk országos rendhagyó órával

A KIÁLLÁS, AZ ŐSZINTE BESZÉD NEM CSAK JOGUNK, KÖTELESSÉGÜNK IS.

Ez a felhívás innen, a jogainkat és kötelességeinket tartalmazó jogszabályi helyek pedig innen letölthetők és oszthatók!

 

 

Share